ALKMAAR - Na de breuk in de coalitiebesprekingen tussen OPA, Groen Links, CDA en VVD eind vorige week en het opstappen van informateur Michel Rog (CDA) lijkt de rol van OPA in de Alkmaarse politiek voorlopig te zijn uitgespeeld. Met 22 van de 39 te verdelen zetels hadden deze vier partijen een meerderheid om een coalitie te vormen, maar na meerdere besprekingen werd de knoop doorgehakt om deze poging te staken.

In eerste instantie gebeurde dit omdat de standpunten op het gebied van financiering en een milieuzone bij met name Groen Links en VVD te ver uit elkaar zouden liggen, maar volgens ingewijden ligt de reden van het mislukken ook in het feit dat OPA zinspeelde op een college met zeven wethouders (nu vijf). Ondanks een verlies van vier zetels (van 10 naar 6) tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 23 maart zouden hierdoor de OPA-wethouders Victor Kloos en Anjo van de Ven hun wethoudersrol kunnen behouden. Doordat ook de VVD en Groen Links op zes zetels waren uitgekomen en de CDA op vier had OPA echter niet meer de machtspositie die men in het verleden had. Behalve bij Groen Links zou er volgens de andere partijen, bij een dergelijke verdeling van de wethouders, de continuïteit van besturen dan ook in gevaar komen.

In een verklaring die eind vorige week werd afgegeven verklaarden OPA en Groen Links samen verder te kijken naar een beoogde coalitie terwijl de VVD aangaf open te staan voor gesprekken met elke partij. OPA en Groen Links nodigden hier op een aantal partijen uit om de besprekingen te herstarten, maar gezien het feit dat CDA, D'66 en PVDA (ieder 4 zetels) zaterdag niet kwamen opdagen lijkt de rol van OPA hiermee te zijn uitgespeeld. Deze drie partijen zijn namelijk ook in onderhandeling met de VVD, maar hebben gezamenlijk nog geen meerderheid (18 van de 39 zetels) om een nieuwe coalitie te vormen. Wellicht dat dit wel gebeurd als de deur voor Groen Links weer op een kier wordt gezet en OPA definitief buitenspel wordt gezet.