ALKMAAR - De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Hollands Kroon, Langedijk en Schagen hebben gezamenlijk een aanbesteding in de markt gezet. Door één van de partijen was een kortgedingprocedure aangespannen. Gisteren heeft de rechter uitspraak gedaan in het kort geding en de bezwaren gegrond verklaard. De aanbesteding kan nu worden afgerond met de definitieve gunning.

Percelen
Omdat het over een complexe aanbestedingsopdracht ging die over verschillende gemeenten is verspreid, is de aanbesteding opgedeeld in meerdere percelen. Het bezwaar van de inschrijver ging dan ook om specifieke percelen.

Dierenvervoer en -opvang
Het dierenvervoer voor de gemeenten Heerhugowaard, Hollands Kroon, Langedijk en Schagen wordt definitief gegund aan Dierenzorg Zaanstreek. Het dierenvervoer voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo wordt definitief gegund aan de Dierenambulance Noord-Kennemerland van de Dierenbescherming. De opvang van katten en overige zwerfdieren voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo worden definitief gegund aan de Dierenbescherming.

Uitspraak rechter
De rechter heeft op 14 december 2021 uitspraak gedaan in het kort geding en de bezwaren van de Stichting Dierentehuis Alkmaar e.o. van de Dierenbescherming gegrond verklaard en haar vorderingen toegewezen. De Dierenbescherming wordt daardoor de dienstverlener voor de percelen 1B en 1B1. Het perceel 1B gaat over de opvang van honden, katten en overige zwerfdieren voor de gemeenten Heerhugowaard, Hollands Kroon, Langedijk en Schagen. Perceel 2B1 gaat over de opvang van honden voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo.