ALKMAAR - De zeven colleges van de Regio Alkmaar leggen het concept van de nieuwe Regionale Detailhandelsvisie Regio Alkmaar 2025 aan hun gemeenteraden voor. Als de gemeenteraden de detailhandelsvisie vaststellen, worden daarmee keuzes gemaakt voor de gewenste versterking van de detailhandel en de structuur in de regio in de komende jaren.

Nieuwe ontwikkelingen en voorstellen moeten de detailhandelsstructuur versterken en zullen regionaal worden afgestemd. De Regio houdt bij nieuwe voorstellen rekening met de leefbaarheid in de kleine kernen. Zo kan een nieuwe detailhandelslocatie een belangrijke rol spelen in het behoud van de leefbaarheid en maakt de Regio toch een keuze die afwijkt van de visie.

Input van ondernemers en adviesbureau

Bureau RMC analyseerde voor de Regionale Detailhandelsvisie de marktruimte en bracht een advies hierover uit. Verder zijn de ondernemers uit de Regio Alkmaar betrokken bij de opstelling van de visie met een tweetal werkateliers en informatiebijeenkomsten. Op basis hiervan hebben de gemeenten van de Regio Alkmaar deze visie gezamenlijk opgesteld. Eind dit jaar zullen de gemeenteraden zich buigen over het concept.