ALKMAAR - Op woensdag 1 juni 2022 openden wethouders Dijkman (Alkmaar) en Slettenhaar (Castricum) samen met staatssecretaris Van der Burg (Asiel en Migratie) het regionaal wooncentrum aan de Picassolaan. De komende twee jaar wonen hier ongeveer 230 statushouders. Statushouders zijn vluchtelingen die recht hebben om in Nederland te kunnen blijven.

Begin dit jaar heeft de gemeente Alkmaar het voormalige asielzoekerscentrum aan de Picassolaan aangekocht om hier tijdelijke woningen voor statushouders te maken. Inmiddels wonen er al zo’n 200 mensen uit de gemeente Alkmaar en Castricum. Gezinnen wonen er in een eigen woning, alleenstaanden delen een woning met andere bewoners. Al bij het tekenen van het huurcontract heeft de bewoner een gesprek over werk en onderwijs. Het werk- en opleidingstraject start snel na de verhuizing. Kinderen gaan meteen naar school.

Zowel voor de statushouder als ook de gemeente heeft deze manier van huisvesten veel voordelen, aldus verantwoordelijk wethouder Dijkman:
“We zien dat in de korte tijd dat het wooncentrum open is, relatief veel bewoners al een werkplek hebben gevonden. Anderen hebben een werkervaringsplek of andere eerste stap gezet, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk. Tegelijkertijd bevorderen we de doorstroming en ontlasten we hiermee de opvanglocaties voor asielzoekers”Wethouder Pieter Dijkman

Of in de woorden van staatssecretaris Van der Burg:
“Geef mij 6o van dit soort regionale wooncentra. Dat geeft lucht bij de opvang van asielzoekers”. Staatssecretaris Van der Burg

Het wooncentrum is tot begin 2024 in gebruik. Daarna komt er op deze plek een nieuwe woonwijk.