ALKMAAR - De zeven gemeenten in de Regio Alkmaar hebben het Regionaal Omgevingsbeeld vastgesteld. Regio Alkmaar is een veelzijdige regio; van duinen tot verkaveling, zee, kanalen en cultureel landschap, steden en dorpen. Van deze diversiteit wil de Regio gebruik maken. Het Omgevingsbeeld heeft dan ook de toepasselijke naam ‘Diversiteit als Troef’ gekregen.

In het Omgevingsbeeld staan onder andere de ontwikkelingen in de Regio op het gebied van duurzaamheid, economie, sociale- en ruimtelijke ontwikkelingen. De regiogemeenten hebben gezamenlijk drie nieuwe ambities uitgesproken: het gezonde landschap, de ondernemende regio en kernen met eigen woonkwaliteiten.

Regionaal Omgevingsbeeld als basis

Het Omgevingsbeeld is de basis voor afstemming binnen de Regio Alkmaar. Ook levert het de kaders voor de lokale omgevingsvisies van Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. Ook is het omgevingsbeeld input voor de omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland, die naar verwachting in juni 2018 wordt vastgesteld.

BewusTe keus voor Regio Alkmaar

De Alkmaarse wethouder Ruimte Anjo van de Ven (OPA) is blij met het gezamenlijk gedragen omgevingsbeeld: ‘Elke gemeente heeft zo haar eigen specifieke kwaliteiten. In deze regio is Alkmaar de centrumstad met de daarbij horende voorzieningen, waar inwoners uit de regio gebruik van maken. Andersom benutten inwoners uit dit stedelijk gebied de recreatieve kwaliteiten van de omliggende gemeenten. Door die diversiteit te benoemen en te versterken, wordt wonen, werken en recreëren in deze regio nog aantrekkelijker.’

Belanghebbenden dachten mee

Tijdens het opstellen van het omgevingsbeeld heeft de Regio begin 2017 twee bijeenkomsten gehouden voor organisaties uit de regiogemeenten. Zo dachten onder meer woningbouwcoöperaties, milieu- en natuurorganisaties en LTO mee. Daarnaast zijn er diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de gemeenteraden in de Regio Alkmaar. Het Regionaal Omgevingsbeeld is te vinden op www.regioalkmaar.nl.