NOORD KENNEMERLAND - Op 10 mei 2017 ondertekenden de samenwerkingsverbanden van het primair en voortgezet onderwijs en de gemeenten in de regio Noord Kennemerland het Thuiszitterspact 2017-2020. In het thuiszitterspact staat de ambitie dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis mag zitten, zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Wethouder Elly Konijn (D66): “Met het ondertekenen van dit pact bundelen de professionals van scholen, gemeenten, jeugdhulp/zorginstellingen en samenwerkingsverbanden in onze regio de krachten om te realiseren dat het recht om te leren voor ieder kind in de regio in de praktijk betekenis krijgt.”

Gebundelde krachten

De professionals van scholen, gemeenten, jeugdhulp-/zorginstellingen en samenwerkingsverbanden in de regio Noord-Kennemerland bundelen de krachten om te realiseren dat het recht om te leren voor ieder kind-jongere in de regio in de praktijk betekenis krijgt. Centraal in het handelen van alle partners staat het leerrecht van ieder kind-jongere. Op deze manier willen partijen er gezamenlijk voor zorgen dat de jeugd in onze regio het onderwijs en de ondersteuning krijgt die bij hen past.

Uitvoeringsplan

In een bijbehorend uitvoeringsplan staat beschreven welke activiteiten ondernomen worden om de gemeenschappelijke ambitie te behalen. Hierin staan onder andere ook afspraken over het reduceren van het aantal thuiszittende leerlingen, preventie van uitval, samenwerking met de zorg en maatwerk voor kinderen/jongeren. Het regionale pact is de vertaalslag van het landelijke thuiszitterspact naar regionaal niveau.