Het college van BW heeft op dinsdag 12 augustus gesproken over de situatie dat wethouder M. Hamberg niet meer namens de SP in het college zit. Wethouder Hamberg heeft bevestigd dat haar steun voor het actieprogramma van het college onverminderd is. Het college aanvaardt deze uitleg. Het college veronderstelt dat Progressief Alkmaar zo spoedig mogelijk een verklaring zal doen uitgaan waarin zij haar steun uitspreekt voor het coalitieakkoord.Het college van BW constateert verder dat de voormalige fractie van de SP en haar wethouder onder een andere naam doorgaan. Dit betekent voor het  college dat het gaat om dezelfde personen met dezelfde politieke oriëntatie als waar de afgelopen tijd mee is gewerkt en ziet geen reden de samenwerking te verbreken.