NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland levert in 2022 een bijdrage van ruim 15,7 miljoen euro aan verschillende lokale verkeersprojecten, die zorgen voor betere fietspaden en veiligere wegen. Ook gaat de provincie gemeenten actief ondersteunen om bij wegwerkzaamheden milieuvriendelijkere materialen en machines in te zetten.


De provincie investeert niet alleen in de eigen provinciale wegen, maar stelt jaarlijks ook een subsidiepot beschikbaar voor het verbeteren van lokale wegen en fietspaden. In 2022 is er in totaal 15 miljoen euro beschikbaar. De provincie heeft namelijk de ambitie het aantal verkeersongevallen in Noord-Holland fors terug te dringen, en de meeste ongelukken gebeuren op lokale wegen en fietspaden. Ook wil de provincie de bereikbaarheid van de Noord-Hollandse regio's met de fiets flink verbeteren. Het geld is daarom ook bedoeld voor het opwaarderen van regionale fietspaden en het aanleggen van extra snelle doorfietsroutes.

Ruim 4,3 miljoen naar de Noordkop

Vorig jaar is vanuit de subsidieregeling ruim 4,3 miljoen euro toegekend aan zestien projecten in de Kop van Noord-Holland. Nooit eerder heeft de regio met behulp van deze subsidie in één jaar zo veel projecten kunnen starten. Zo is er onder andere ruim 1,1 miljoen euro subsidie verleend aan de gemeente Texel. Met dat geld gaat de gemeente bijvoorbeeld zo'n acht kilometer fietspad op het eiland verbeteren. Dit project is onderdeel van een meerjarenplan om het hele fietsnetwerk op Texel aan te pakken.

Ook heeft de provincie Noord-Holland vanuit de regeling ruim 1,7 miljoen euro toegekend aan de gemeente Den Helder. Dat geld is onder andere bestemd voor het verkeersveiliger maken van de wijk Kruiszwin in Julianadorp. Zo worden de straten in de wijk smaller gemaakt en wordt het asfalt vervangen door klinkers. Op die manier kan de snelheid in de wijk naar 30 km/u en wordt de wijk veiliger voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen.

Bijna 3 miljoen naar de regio Alkmaar

Vorig jaar is vanuit de subsidieregeling bijna 3 miljoen euro toegekend aan zeven projecten in de regio Alkmaar. Zo is er een subsidie van 450 duizend euro verleend aan de gemeente Heiloo voor het verkeersveiliger inrichten van de Kerkelaan en de Belieslaan, en het realiseren van een deel van een doorfietsroute. Daarnaast heeft de provincie ruim 855 duizend euro subsidie verleend aan de gemeente Uitgeest voor de aanleg van twee verkeersveilige en fietsvriendelijke rotondes op de Geesterweg.

West-Friesland

Vorig jaar is subsidie verleend aan twee infrastructurele projecten in de regio West-Friesland. De provincie heeft subsidie toegekend voor het aanbrengen van kruispuntplateaus in het centrum van Hoorn om de gereden snelheid omlaag te brengen. Daarnaast is subsidie verleend voor het realiseren van een veiligere spoorwegovergang over de twee sporen van de Museumstoomtram bij de Dorpsstraat in Zwaag.

Ruim 3,2 miljoen naar de regio Zuid-Kennemerland en IJmond

Vorig jaar is vanuit de subsidieregeling ruim 3,2 miljoen euro toegekend aan twaalf projecten in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Zo is er onder andere een subsidie van een half miljoen euro toegekend aan de gemeente Beverwijk voor het verbreden van fietspaden langs de Warande en de Wijk aan Duinerweg. Zo worden de fietspaden opgewaardeerd tot een volwaardige doorfietsroute.

Ook heeft de provincie Noord-Holland ruim 1,6 miljoen euro subsidie verleend aan de gemeente Haarlem, waarmee de gemeente de straten in de Meerwijk kan aanpakken. Zo worden de straten smaller gemaakt, is er meer ruimte voor groen en wordt het asfalt vervangen door klinkers. Op die manier zal er minder hard worden gereden en wordt de wijk veiliger voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen.

Ruim 1,5 miljoen naar de Gooi en Vechtstreek

Vorig jaar is vanuit de subsidieregeling ruim 1,5 miljoen euro subsidie verleend aan zeven infrastructurele projecten in de Gooi en Vechtstreek. Er is onder andere ruim een half miljoen euro toegekend aan de gemeente Gooise Meren om de Vlietlaan in Bussum smaller te maken en het asfalt te vervangen door klinkers. Op die manier zal er minder hard worden gereden en wordt de Vlietlaan veiliger voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen.

Ook heeft de provincie Noord-Holland in totaal 144 duizend euro toegekend aan de gemeente Hilversum. Dat geld is onder andere bedoeld voor het realiseren van een brede fietstunnel onder het spoor bij de Maartensdijkseweg. Daarmee hoeven fietsers het spoor niet meer over te steken en wordt de laatste ontbrekende schakel in het 'fietsrondje Hilversum' gerealiseerd.

Meer flexibiliteit en duurzame projecten

Voorheen werd binnen de subsidieregeling voor iedere regio een apart budget gereserveerd, maar sinds vorig jaar is er meer flexibiliteit ingebouwd. Mede vanwege deze nieuwe opzet is er vorig jaar in totaal twee miljoen euro méér subsidie naar projecten voor de verkeersveiligheid en de fiets gegaan.

Sinds 2021 wordt bij het beoordelen van de ingediende projecten extra gelet op duurzaamheid. Vanaf dit jaar gaat de provincie gemeenten daar ook extra bij ondersteunen. Bijvoorbeeld door samen te bekijken of milieuvriendelijk asfalt kan worden gebruikt, of dat er bijvoorbeeld straatverlichting opnieuw kan worden gebruikt.

Veilige erfaansluitingen

De provincie Noord-Holland stelt dit jaar ook in totaal 750 duizend euro beschikbaar voor bewoners van woningen die direct langs provinciale wegen liggen. Dat geld kunnen zij gebruiken om hun aansluiting op de weg verkeersveiliger te maken. In 2021 was deze subsidiepot voor het eerst beschikbaar en met de vorig jaar toegekende bedragen worden de eerste acht erfaansluitingen aangepakt.

Subsidie aanvragen

Meer informatie over de verkeerssubsidies van de provincie Noord-Holland in 2022 is te vinden op noord-holland.nl/verkeerssubsidies.