BERGEN - De Algemene raadscommissie bespreekt donderdag het voorstel van het college over het inzamelen van plastic,

karton en blik aan huis. Het plan is dat drie wijken (Schoorl, Egmond-Binnen, Negen Nessen en omgeving en Schoorl) naast de groene en grijze afvalbak een oranje afvalbak voor plastic aan huis krijgen. De bewoners hoeven het plastic afval dan niet meer weg te brengen.

Met de invoering van de plastic afvalbak aan huis is de verwachting dat er nog maar weinig restafval overblijft voor de verbrandingsoven van de afvalverwerker. Plastic afval kan prima worden hergebruikt. Dus hoe meer wordt ingezameld, hoe beter.