EGMOND AAN ZEE - Een energieneutrale sporthal met een ondergrondse parkeergarage en 34 woningen in een nieuw duinlandschap. Dat is in een notendop het plan voor de herontwikkeling van het Watertorenterrein in Egmond aan Zee. Het plan wordt op 27 februari om 19.30 uur toegelicht  in sportcafé De Watertoren. Omwonenden, belanghebbenden en inwoners van Egmond van Zee zijn van harte uitgenodigd.

Het Watertorenterrein is een uitzonderlijke locatie, enerzijds aan de rand van het dorp en anderzijds tegen het duingebied aan. Het is de bedoeling dat door de herontwikkeling het dorp vloeiend overgaat in de duinen en andersom. “Het wordt een mooi ingericht gebied”, aldus wethouder Peter van Huissteden (Sport en Wonen). “Er is nu door de sporthal en het parkeerterrein veel grijs en weinig groen. Ook ligt het terrein braak waar vroeger het zwembad stond. Dit is een kans om er iets moois van te maken.”

Parkeren wordt zo zoveel mogelijk uit het zicht geregeld. Zo komt er onder de sporthal een parkeergarage met zo’n 80 parkeerplaatsen (met twee elektrische oplaadpunten) voor de gebruikers van de sporthal. De bewoners parkeren veelal in uit de duinen gesneden parkeerpockets.

Beste plan

De herontwikkeling van het gebied heeft het college gegund aan BAM Wonen BV. De gemeente had de opdracht vorig jaar aanbesteed. Vier partijen dienden een plan in. De plannen zijn beoordeeld door een gunningscommissie met interne en externe deskundigen. Ook de omwonenden hebben hun voorkeur kunnen uitspreken.

Woningbouw

In het plan ‘Thuis in de Duinen’ zijn veertien twee-onder-een-kapwoningen en vijf rijtjeswoningen ingetekend. Daarnaast wordt in het stedenbouwkundig plan rekening gehouden met vijftien CPO-woningen. Met CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) is het mogelijk om een betaalbare woning te realiseren voor jongeren en starters.

Sporthal energieneutraal

De huidige sporthal is sterk verouderd. Midden in het gebied wordt een nieuwe sporthal gebouwd. Deze wordt energieneutraal; dat is uniek voor een sporthal in Nederland. Op het dak komen zonnepanelen, er komt een zonneboilersysteem en energiezuinige ledverlichting. Daarnaast wordt het een transparant gebouw, waardoor er veel daglicht naar binnen komt en minder kunstlicht nodig is.

De sporthal komt op een andere plek dan nu het geval is. De huidige sporthal wordt pas gesloopt als de nieuwe gereed is. “Egmond aan Zee komt dus niet zonder sporthal te zitten.”

Financiering

De gemeente investeert circa 2,9 miljoen euro in de sporthal. BAM Wonen ontwikkelt en realiseert de 19 woningen en richt het bijbehorende landschap in.

Procedure bestemmingsplan

Voor de realisatie van dit plan moet het bestemmingsplan worden aangepast. De procedure start nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met de investering in de sporthal. De start van de bouw van de sporthal staat gepland voor januari 2018.

Commissie en raad

Het collegevoorstel voor de investering in de sporthal wordt op 16 februari besproken in de Algemene Raadscommissie en op 9 maart in de gemeenteraad. BAM Wonen presenteert het plan op 9 februari aan de raads- en commissieleden in een openbare bijeenkomst.