ALKMAAR - Deze week worden peilbuizen geplaatst in de Alkmaarderhout rond de voorgenomen nieuwbouwlocatie van Noordwest Ziekenhuisgroep. Met de peilbuizen wordt de waterstand gemeten.

Vooruitlopend op de vernieuwbouw van Noordwest Ziekenhuisgroep worden deze week door Terra Nostra (Kennisatelier voor boom en bodem) peilbuizen geplaatst op de hieronder aangegeven locaties in de Alkmaarderhout. Met behulp van de peilbuizen wordt de waterstand in De Hout over een langere periode zorgvuldig geanalyseerd en gemonitord. Op grond van de gegevens kunnen gedurende de bouwperiode en de voorbereidingsfase zo nodig adequate beheersmaatregelen genomen worden. Noordwest Ziekenhuisgroep voert op het ziekenhuisterrein zelf ook watermonitoring uit.

Met de bouwactiviteiten van het ziekenhuis wordt gewacht tot de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis Alkmaar. De uitspraak wordt komende maanden verwacht.