ALKMAAR - Zaterdag 20 februari start het participatietraject voor de nieuwe inrichting van de Laat-west. Het gaat om het deel dat evenwijdig loopt aan de Langestraat: het gedeelte tussen de Huigbrouwerstraat en Koorstraat.

In 2020 stelde de gemeenteraad de Detailhandelsstructuur Binnenstad en Overstad vast. Een belangrijk speerpunt hierin is het compacter en gemengder maken van het winkelgebied in de binnenstad. Op dit moment wordt al een aantal projecten aangepakt, zoals het vergroenen van de Prachtstraatjes. Nu staat het volgende gebied op de agenda om opnieuw in te richten: de Laat-west.

Twee varianten uitgewerkt
Samen met Ondernemersvereniging Alkmaars Bolwerk zijn er uitgangspunten geformuleerd, onder meer op het gebied van bevoorrading, ruimtegebruik, groen en duurzaamheid. Gemeente Alkmaar vroeg Landschapsarchitectenbureau B+B om op basis van deze uitgangspunten twee uiteenlopende modellen uit te werken.

Mening ondernemers, bewoners en bezoekers belangrijk
De gemeente vindt het belangrijk de modellen te toetsen bij de ondernemers, bewoners en bezoekers. Ze is benieuwd welk model het meeste aanspreekt en wat eventuele ideeën of andere suggesties zijn.

Online beschikbaar
Door de coronamaatregelen kan iedereen op dit moment de modellen alleen online inzien. Op onze website www.alkmaar.nl/nieuwelaatwest staat alle informatie en een toelichting op de twee modellen. Tot uiterlijk 7 maart 2021 kan iedereen reageren. Ook kan er worden aangegeven of men deel wilt nemen aan één van de themasessies, die dit voorjaar plaatsvinden.

“De uitstraling van een topwinkelstraat, dat is wat we voor ogen hebben voor de Laat-west. Een winkelstraat waar bezoekers, ondernemers en bewoners graag verblijven. Er zijn twee uiteenlopende modellen gemaakt. Ik ben heel benieuwd welk model het meest aanspreekt. Misschien wordt het wel een combinatie van de twee modellen, dat kan ook. Hoe dan ook gaan we er voor zorgen dat Laat-west de uitstraling krijgt die het verdient!”
wethouder Pieter Dijkman