ALKMAAR - De oever van het Noordhollandsch Kanaal wordt een park dwars door Alkmaar. In februari 2023 start de participatie voor de inrichting en het gebruik van de oever. Alkmaarders kunnen dan hun ideeën en wensen voor het park delen. Om iedereen te bereiken, vooral ook jongeren en gezinnen, maakt de gemeente gebruik van vernieuwende methodes, bijvoorbeeld de app van de Digitale Tweeling.

Op 24 januari 2023 gaf het college groen licht voor het opstellen van een ontwikkelplan voor het Alkmaars KanaalPark. Ook ging het college akkoord met het voorgestelde participatieproces. Daarmee is het project Alkmaars KanaalPark nu officieel gestart.

Wethouder Gijsbert van Iterson Scholten:

“Het Alkmaars KanaalPark is voor mij de verbindende schakel tussen alle ontwikkelingen langs de oever van het Noordhollandsch Kanaal. De komende jaren bouwen we er duizenden woningen, bedrijfsruimtes en voorzieningen. De ambities die we de afgelopen jaren hebben geformuleerd voor de inrichting van de oever gaan we nu samen met de Alkmaarders uitwerken tot een mooi plan. Daarbij gaan we de uitdagingen die liggen op het gebied van klimaatverandering en mobiliteit niet uit de weg. Resultaat is straks een nieuw stuk Alkmaar met naast wonen en bedrijvigheid, groen en voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten en te recreëren.

Passend bij uitgangspunten mobiliteit

De oever van het Noordhollandsch Kanaal moet een aantrekkelijke, toegankelijke en openbare oever worden. De inrichting moet passen in en bij de omgeving en de op 15 december 2022 door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten voor de mobiliteitsstrategie. De basis voor het ontwikkelplan en participatie is het op 1 maart 2022 door het college vastgestelde ontwikkelkader van Feddes Olthof ‘Alkmaars KanaalPark, de rijkdom van Alkmaar weerspiegeld’. Voor het noordelijke deel bij Viaanse Molen, betekent dit veel groen met paden voor voetgangers en fietsers en ruimte voor publieksfuncties. In het centrum staat dit voor een openbare, gastvrije kade met veel aantrekkelijke plekken om bijvoorbeeld even te zitten. En in het zuidelijke gedeelte, richting Overdie, loopt dan een grotendeels openbare route, met soms een stoere kade en soms een groene oever.

Participatie

Als onderdeel van de participatie organiseert Alkmaar in 2023 een aantal bijeenkomsten, waarvan één speciaal voor jongeren. Voor jonge werkenden, gezinnen, ouderen en ondernemers, voor wie het vaak lastiger is naar een bijeenkomst toe te komen, zijn er ook online bijeenkomsten.

Voor het ophalen van ideeën en wensen gebruikt de gemeente de app van het digitale platform de Digitale Tweeling. De Digitale Tweeling is een digitale kopie van Alkmaar, met alle straten, gebouwen, bomen, fietspaden, laadpalen, enz.… Via de app kan elke geïnteresseerde zijn wens voor het Alkmaars KanaalPark op een kaart zetten. De gemeente bekijkt per ingebracht idee of en hoe het kan worden meegenomen in het programma van eisen.

Planning en meer informatie

De gemeenteraad is en wordt nauw betrokken bij het opstellen van het ontwikkelplan. Volgens de huidige planning neemt de gemeenteraad begin 2024 een besluit over het toekomstig gebruik en inrichting van het Alkmaars KanaalPark.

Voor meer informatie kijk op www.alkmaar.nl/alkmaarskanaal/kanaalpark