ALKMAAR - Vanaf 1 mei 2024 geldt er in de gemeente Alkmaar een aantal nieuwe regels voor het parkeren in gebieden voor vergunninghouders. Iedereen die een vergunning of een ander parkeerproduct heeft, krijgt de komende maand bericht van P1.

De vergunning of het parkeerproduct kan weer worden verlengd. Dit moet voor 1 mei, want het vergunningenjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april 2025.

Nieuwe regels

De nieuwe regels zijn wijzigingen in het parkeerbeleid, die de gemeenteraad elk jaar vaststelt. Hieronder de belangrijkste wijzigingen:

1. Papieren bezoekersvergunning blijft

Sinds een aantal jaren bestaat naast de papieren bezoekersvergunning ook een digitale vergunning. Bewoners van gebieden waar een parkeervergunning geldt, melden hun bezoekers dan aan via de website of via een app op hun telefoon. Omdat er ook nog altijd vraag is naar de papieren bezoekersvergunning, blijft deze ook bestaan. Het is niet meer mogelijk om beide bezoekersvergunningen te combineren. Vanaf 1 mei 2024 kiest u voor één van de twee. De vergunning is altijd een jaar geldig. Daarna kunt u opnieuw kiezen welke vergunning u wilt.

2. Er komt een maatschappelijke bezoekersvergunning

Naast de vergunning voor zorginstellingen met een zogenoemde ANBI-registratie, is er vanaf 1 mei ook een maatschappelijke bezoekersvergunning. Vrijwilligers en bezoekers van maatschappelijke instellingen kunnen dan voor een lager bedrag parkeren. Veel maatschappelijke organisaties hebben niet genoeg ruimte om bezoekers en vrijwilligers te laten parkeren op hun eigen terrein. De gemeente vindt vrijwilligerswerk heel belangrijk voor de samenleving. Met de maatschappelijke bezoekersvergunning wil ze vrijwilligerswerk aanmoedigen en het bezoek aan instanties zonder winstoogmerk gemakkelijker maken.

3. Geen recht op parkeren in de binnenstad voor nieuwe adressen

Nieuwe adressen in de binnenstad krijgen geen recht meer op een vergunning voor parkeren op straat. Bewoners van de binnenstad die (nog) niet aan de voorwaarden voldoen voor een straatvergunning, kunnen wel een vergunning aanvragen voor parkeren in een parkeergarage. Om hen tegemoet te komen, mogen zij maximaal één vergunning voor een lager bedrag kopen. Zij betalen dan € 127 in plaats van € 501 per jaar. Deze maatregel is er omdat de wachtlijst voor een straatvergunning in de binnenstad steeds langer wordt. Dat komt onder meer omdat er in de binnenstad sinds 2019 ruim 400 woningen bij zijn gekomen. En er komen nog meer appartementen bij. Bewoners van nieuwe adressen in de binnenstad kunnen wèl een garage-abonnement aanvragen. Ook bewoners van bestaande panden die op de wachtlijst staan, kunnen dit doen. Ook deze laatste groep mag maar één vergunning voor het lage tarief aanvragen.

4. Garage Kanaalschiereiland nu ook voor bewoners Spoorbuurt met combinatievergunning

Bewoners van de Spoorbuurt kunnen hun straatvergunning combineren met parkeren in parkeergarage De Kazerne. Dit is een combinatievergunning. Als De Kazerne vol was, konden zij dan altijd ook parkeren in parkeergarage Kanaalschiereiland. In de nieuwe regeling zijn beide garages altijd beschikbaar. Bewoners van de Spoorbuurt Spoorbuurt met een combinatievergunning kunnen nu dus altijd kiezen tussen beide garages.

5. Inflatiecorrectie op alle parkeertarieven

De tarieven voor parkeervergunningen worden verhoogd met de inflatiecorrectie. Dat is 4,2% voor 2024 plus een aanvullende correctie met 2,4% van 2023. Dit laatste is omdat de indexatie vorig jaar achteraf hoger was, dan we vooraf hadden gedacht. Dat betekent dat de prijs van een vergunning 6,6% hoger is dan vorig jaar.De nieuwe tarieven vindt u op www.alkmaar.nl