ALKMAAR - Het college van burgemeester en wethouders gunt de herontwikkeling van het perceel Achter de Vest 1 aan de Paardenmarkt te Alkmaar aan S&S Bouwontwikkeling B.V., de partij die heeft ingeschreven met het projectplan “Het Bronzen Paard”.

Onlangs kregen potentiële kopers de gelegenheid een creatief plan in te dienen voor de herontwikkeling van het voormalige UWV-kantoor aan de Paardenmarkt. Bij de beoordeling van de ingediende plannen is de keuze gevallen op S&S Bouw en Ontwikkeling B.V., die in samenwerking met TBE-ZA architecten, het project “Het Bronzen Paard” indiende.

De gemeente Alkmaar kiest voor dit bouwplan, waarin het gedateerde kantoorpand wordt getransformeerd tot een hoogwaardig woongebouw van vier verdiepingen met stallings- en bergingsruimte en horeca op de begane grond. Het woongedeelte biedt ruimte aan ca. 30 kleinere appartementen voor o.a. starters, waarvan minimaal 1/3 gericht is op sociale woningbouw voor studenten en zorgwoningen.

Gebruikmakend van de constructieve kwaliteiten van het bestaande gebouw én van een aansluiting op het warmtenet van HVC is een uitgekiend duurzaam projectvoorstel gedaan. Het stimuleren van gebruik van elektrische deelauto’s en -fietsen door de bewoners draagt bij aan het verlagen van de parkeerdruk en aan duurzame mobiliteit.

De uitbouw van het bestaande gebouw maakt plaats voor een wintertuin met horecaruimte die meer openheid biedt en zicht geeft op het Collegehotel. Met het toevoegen van een pleinpodium en een tribune bij de entree van parkeergarage de Vest wordt beoogd de pleinbeleving te vergroten en een ruimte te creëren waar Alkmaarders elkaar kunnen ontmoeten.

Vooruitlopend op het nieuwe participatiebeleid van gemeente Alkmaar in het kader van de Omgevingswet is dit projectplan voorgedragen als pilot voor nieuwe vormen van participatie.