ALKMAAR - Gemeente Alkmaar doet een oproep om projectplannen in te dienen voor een internationaal straattheater festival in 2021. Deze oproep past binnen de ambitie uit het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Alkmaar aan zet’ om jaarlijks minimaal een internationaal evenement naar Alkmaar te halen. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom corona heeft het college dan ook besloten om voor een nieuw evenement zich te richten op het najaar van 2021.

“Het straattheater is een erg mooi initiatief dat cultuur en de stad op de kaart zet. Het is nog ver weg, maar het geeft ons in deze moeilijke tijden iets om naar uit te kijken. Laten we hopen dat het virus tegen die tijd onder controle is en de maatschappij meer ruimte heeft voor dit soort mooie evenementen”, aldus wethouder Elly Konijn.

Een externe beoordelingscommissie beoordeelt de projectplannen. Voor het organiseren van dit evenement stelt gemeente Alkmaar maximaal €100.000,- subsidie beschikbaar.

Kijk voor alle voorwaarden, richtlijnen en toetsingscriteria op www.alkmaar.nl/straattheater.