ALKMAAR - Op vrijdag 7 juli om 10.00 uur luidt de heer Jelle Groeneveld, vicevoorzitter van het bestuur van de Stichting Gulden Vlies Lindegracht Concerten, de bel van de Alkmaarse kaasmarkt. Hét teken dat de markt geheel volgens traditie kan beginnen. Hij doet dit onder toeziend oog van zijn medebestuursleden op uitnodiging van Willem Borst, de kaasvader van het Alkmaarse kaasdragersgilde. Voorafgaand aan de opening wordt het gezelschap door wethouder Victor Kloos (OPA) ontvangen in het stadhuis.

Gulden Vlies Lindegracht Concerten

Dit jaar viert de stichting Gulden Vlies Lindegracht Concerten haar 3e lustrum. Direct vanaf de start in 2003 weet de stichting een prachtig evenement neer te zetten. De gratis toegankelijke concerten zijn dit jaar op 11 en 25 juli en 8 en 15 augustus. Vanwege het lustrum wordt op 11 juli ‘s middags een vrolijk concert aangeboden aan leerlingen van groep 7 en 8. Het Alkmaarse kaasdragersgilde voelt zich verbonden met het bestuur van de befaamde Lindegracht Concerten. Beiden zetten Alkmaar op een unieke manier op de kaart. Het gilde benadrukt dat met deze uitnodiging voor een officieel bezoek aan de kaasmarkt. Zie voor verdere informatie over de concerten www.lindegrachtconcert.nl

34 Alkmaarse kaasmarkten

Over de hele wereld staat Alkmaar bekend als Kaasstad. De Alkmaarse kaasmarkt is een traditie sinds 1593. Jaarlijks bezoeken ruim honderdveertigduizend mensen dit kleurrijke evenement. De kaasmarkt is gratis, voor alle leeftijden en goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. De kaasmarkt is dit jaar van 31 maart tot en met 29 september, op vrijdagochtend (met uitzondering van vrijdag 8 september) van 10.00 tot 13.00 uur. Daarnaast worden er op dinsdag 2 en 23 mei, 6 juni, 4 en 18 juli, 1, 15 en 29 augustus van 19.00 tot 21.00 uur, avondkaasmarkten gehouden. Alle 34 kaasmarkten zijn op het Waagplein in Alkmaar.