ALKMAAR - Inwoners en bedrijven in de gemeente Alkmaar mogen rekenen op een betrouwbare, vriendelijke en transparante gemeente, waarbij de gemeente er is voor de samenleving op een actieve manier en met een open houding: Open Overheid. De gemeente Alkmaar staat voor een open bestuursstijl, en gaat uit van ‘ja mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. Deze week heeft de gemeente Alkmaar een startopdracht Open Overheid afgegeven, wat betekent dat het project per direct van start kan gaan.

Open Overheid bestaat uit vier onderdelen, namelijk:


-Meer zeggenschap: dit betekent onder andere dat bepaald beleid (sociaal en ruimtelijk) wordt ontwikkeld en beoordeeld samen met inwoners, bijvoorbeeld tijdens ontwerpfestivals, via het Alkmaarpanel, een referendum of tijdens een ‘buurtbakkie’.

Vriendelijke en behulpzame gemeente: Vooral groene golfambtenaren zijn hierin onmisbaar; ambtenaren die oplossingsgericht werken en helpen bij het vinden van een weg door de bureaucratie. Ook komt er één loket voor burgerinitiatieven waar inwoners geholpen worden bij het realiseren van hun initiatieven en komt er een gemeentelijke ombudsman, of -vrouw, waar inwoners en bedrijven terecht kunnen met klachten over alle gemeentelijke instanties en verbonden partijen.

-Een meer transparante en een toegankelijkere overheid:
De gemeente zal transparanter en toegankelijker worden. Dit zal gebeuren door zaken actief en proactief openbaar bekend te maken waar het kan en moet volgens de Wet open overheid. Deze bekendmakingen zullen op de website alkmaar.nl/open-alkmaar verschijnen. Ook zal er een transparante financiële website komen.

-Samen met inwoners en de raad duidelijke kaders ontwikkelen over de manier van participeren/het hebben van zeggenschap: participatie verordening:
In samenwerking met inwoners en de raad ontwikkelt de gemeente een participatievisie, een participatie beleid, een participatie uitvoeringsprogramma en een participatieverordening.

Het doel van Open Overheid is samenwerken, mogelijk maken en betrouwbaar zijn. De inwoners en ondernemers in de gemeente Alkmaar willen zelf invulling geven aan hun leven en leefomgeving en dat vraagt om samen met hen te kijken naar wat er nodig is. Hier gaat de gemeente Alkmaar zich de komende tijd hard voor maken.