ALKMAAR - Op last van de gemeente Alkmaar is vandaag met onmiddellijk ingang een einde gemaakt aan een onveilige huisvestingssituatie van arbeidsmigranten aan de Noordervaart in Stompetoren. Bij een controle afgelopen dinsdagavond bleek er sprake van een zeer (brand)onveilige situatie.

In een achttal stacaravans, geplaatst achter de aan Noordervaart 174A in Stompetoren gevestigde kwekerij, worden totaal 27 arbeidsmigranten gehuisvest. In 2012 is door de toenmalige gemeente Schermer geconstateerd, dat deze huisvesting in strijd is met het bestemmingsplan. Een constatering die in 2015 door de gemeente Alkmaar nogmaals is gedaan. De eigenaar heeft beide keren vanwege, die strijdigheid, een vooraanschrijving ontvangen, waaraan vooralsnog geen gevolg is gegeven.

Dinsdagavond werd bij een controle door de gemeente geconstateerd dat er ook nog eens sprake is van een ernstige (brand)onveilige situatie. Hierop is besloten tot een definitieve spoedaanschrijving (bestuursdwang) om deze onaanvaardbare huisvestingssituatie onmiddellijk te kunnen (laten) beëindigen. De eigenaar van het perceel is hiervan hedenmiddag op de hoogte gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om voor vervangende huisvesting van de arbeidsmigranten te zorgen.