BERGEN - Met de komst van een nieuwe projectleider kan de ontwikkeling van het voormalig terrein van voetbalvereniging BSV weer worden opgepakt. Eerste taak is om de motie uit te werken die de gemeenteraad op 1 februari 2018 aannam om de mogelijkheden voor meer woningen te onderzoeken dan de 88 die gepland staan. Ook besloot het college om de samenwerking met Sweco te continueren.

Second opinion
Het inmiddels doorlopen proces is nog eens door het college bestudeerd en er is een second opinion aangevraagd voor de taxatie van de grond van het BSV terrein. Dit gaf geen aanleiding voor aanpassingen. De gemeente is blij dat het project nu verder kan. Wethouder Jan Houtenbos: “Deze woningen zijn erg welkom in de gemeente Bergen; er zitten veel mensen op te wachten. Het is mooi dat we nu verder kunnen. Mogelijk zelfs met meer woningen.”

Motie voor meer woningen
De gemeente onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om meer woningen te realiseren op het terrein dan de geplande 88. Samen met Sweco zal er een aangepast plan worden opgesteld. Dit plan wordt besproken met omwonenden en andere belanghebbenden. Het streven is om het plan rond de zomer door de gemeenteraad te laten vaststellen. Daarna wordt gestart met het bestemmingsplanproces, de verdere uitwerking van het plan en het opstellen van een anterieure exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en Sweco.

Meer informatie
Meer informatie over de ontwikkeling van het BSV terrein is te vinden op www.bergen-nh.nl onder ‘projecten en plannen’.