BERGEN - Het bestemmingsplan voor  'de 7 dorpelingen' op de Harmonielocatie in Bergen gaat een volgende fase in. Het voorontwerp is aangepast en geoptimaliseerd na reacties van inwoners. Ook zijn de suggesties van het Q-team en de moties van de gemeenteraad verwerkt.  Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf vandaag voor inwoners ter inzage in het gemeentehuis en digitaal op www.mooibergen.nl. Op dinsdagavond 11 juli is er van 19:30 tot 21:00 uur een inloopavond over het ontwerp bestemmingsplan in de bibliotheek in Bergen.

Reacties op voorontwerp

Het voorontwerp bestemmingsplan lag van 6 april tot 4 mei ter inzage voor iedereen.  Tijdens een inloopavond op 6 april konden er vragen worden gesteld over het voorontwerp. In totaal ontving de gemeente 110 reacties.  De reacties gingen vooral over de massa van het bouwplan, de functie van de supermarkt en verkeersaspecten.

Bouwhoogtes omlaag

Naar aanleiding van de reacties van inwoners en omwonenden op het voorontwerp heeft de architect van ' de 7 dorpelingen', Attika BV, een aantal belangrijke aanpassingen gedaan in de bouwhoogtes en de aankleding van de gebouwen. Zo is de bouwhoogte van het woondek aan de Dreefzijde van het gebouw verlaagd van 6 meter naar 4,9 meter. De hoogte van de bouwmuur grenzend aan de achterzijde van de percelen van de Karel de Grotelaan is nog verder teruggebracht tot 4,3 meter en kan in overleg met de betreffende bewoners aan het oog worden onttrokken door begroeiing.  Het architectenbureau heeft hiervoor ideeën.

Toegevoegde waarde

Wethouder Rasch: "De Harmonielocatie ligt direct aan de entree van het centrum en is daarmee een zeer beeldbepalende plek. De architect heeft de afgelopen maanden goed geluisterd naar de direct omwonenden, het Q team en andere belanghebbenden en de suggesties vertaald in het definitieve ontwerp. Het ontwerp dat we nu ter inzage leggen heeft echt toegevoegde waarde voor het centrum van Bergen.”

Verfraaiing

Naast aanpassingen in de bouwhoogtes heeft de architect verschillende verfraaiingen aangebracht in het ontwerp. Een aantal daarvan waren suggesties uit het Q-team, het vaste kwaliteitsteam van stedenbouwkundigen, architecten en historici dat het college adviseert bij het project Mooi Bergen. Zo komt er meer detaillering in het metselwerk en zijn er aanpassingen gedaan waardoor de verschillende panden meer los van elkaar lijken te staan. De architect heeft ook bijzondere vitrines ontworpen waarin bijvoorbeeld kunst geëxposeerd kan worden. Op de muur van de bloemenwinkel komt een tegeltableau met bloemen zodat de winkel ook in de avond nog fraai is als uitgestalde bloemen weg zijn. Ook worden op een aantal platte daken daktuinen gecreëerd met veel groen.

Reageren op ontwerp bestemmingsplan?

Het ontwerp bestemmingsplan  ligt van 15 juni tot en met 26 juli ter inzage op het gemeentehuis en digitaal op

www.mooibergen.nl

en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op 11 juli is er van 19.30 – 21:00 uur een inloopavond over het ontwerp in de bibliotheek in Bergen. Inspraakreacties kunnen schriftelijk worden ingediend bij het college van Bergen, postbus 175, 1860 AD Bergen, of tijdens de inloopavond op 11 juli.