Op zaterdag 24 september organiseren het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en VluchtelingenWerk Nederland voor de tweede keer de landelijke Open AZC-dag.

Op die dag zijn in Alkmaar de tijdelijke opvang voor vluchtelingen aan de Robonsbosweg en het azc aan de Picassolaan geopend. De Open AZCdag is een bijzondere dag met vele bezoekers en mooie ontmoetingen. Er zijn rondleidingen, muziek, hapjes en tentoonstellingen.

Dagbesteding
Er is veel te zien en beleven in beide centra. Sinds de opvang aan de Robonsbosweg in april in gebruik is genomen, zijn er al diverse dagbestedingsactiviteiten opgezet. Zo organiseerde Eriks, als een van de omliggende bedrijven, onlangs een ‘meet and greet’ met de bewoners van de opvang en geven de verenigingen in de buurt van de opvang regelmatig sportclinics. Ook zijn er activiteiten van de volkstuinverenigingen en van vrijwilligers vanuit de Vrijheidskerk.

Buurtproeverij
Junior Chamber International (JCI) De Waag organiseerde eind augustus een buurtproeverij om bewoners uit de wijk Bergermeer samen met de tijdelijke nieuwe buren te laten koken en dineren. Initiatiefnemer Marco Kramer van JCI De Waag is enthousiast: ‘Twaalf buurtbewoners en twaalf AZC- bewoners kookten in gemengde teams voor honderd genodigden. Er werden typisch Hollandse gerechten èn gerechten uit Syrië, Eritrea en Perzië geserveerd. Als verrassing werd na het eten een Arabisch toneelstuk opgevoerd. Het was een feestelijke dag, die in het teken stond van samenwerken, elkaar ontmoeten en samen eten. We zijn heel blij met de aanwezige gasten en de sponsoren die dit geslaagde evenement mogelijk maakten.’

Chaotisch
Ook een buurtbewoonster reageert enthousiast: ‘Wat een leuk initiatief! We hebben veel geleerd van de mensen, hun gebruiken en hun manier van eten bereiden. Het begin van de dag was wat chaotisch, maar we begrijpen dat nu wel. Het is erg lastig met mensen van zoveel verschillende achtergronden die ook lang niet allemaal Engels, laat staan Nederlands, spreken zo’n evenement te organiseren. Erg leuk dat we dit zo met z’n allen toch maar even hebben gedaan. Chapeau!’