ALKMAAR - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten een breder onderzoek te starten naar het verbeteren van de bereikbaarheid van het Oostelijk Stadsdeel, inclusief het traject Bierkade-Wageweg in beide richtingen. Een fietsstraat als oplossing voor een tweerichtingsverkeer op de Bierkade – Wageweg is niet haalbaar.

Breder Onderzoek

De bereikbaarheid in beide richtingen voor auto en fiets van het oostelijk deel van de binnenstad, inclusief het traject Bierkade-Wageweg en de Schelphoekgarage, is voor het college een groot punt van zorg. Dit geldt met name voor de bereikbaarheid vanuit Alkmaar Noord en Oudorp en tevens Schermer en Graft De Rijp. Het college geeft daarom opdracht te onderzoeken, in een groter gebied, hoe bovengenoemde bereikbaarheid tot stand kan worden gebracht. Einde tweede kwartaal 2017 moeten deze oplossingsrichtingen in kaart zijn gebracht.

Nader onderzoek

Op 9 augustus 2016 heeft het college in principe besloten om tweerichtingsverkeer in te voeren op de Bierkade – Wageweg met de kenmerken van een fietsstraat. Om te komen tot definitieve invoering van tweerichtingsverkeer moesten er nog twee zaken verdiepend uitgezocht worden: de verkeersintensiteiten en verkeerafwikkeling binnen het huidige wegprofiel.

Uit dit nadere onderzoek (zie bijlage) blijkt dat de verkeersveiligheid van fietsers in gevaar komt als er alleen wordt gekeken naar het traject Bierkade-Wageweg. Het college geeft naast bereikbaarheid ook prioriteit aan (verkeers)veiligheid en heeft derhalve besloten tot het bredere onderzoek.