ALKMAAR - De heer Axel de Groot, voorzitter van het Ondernemersfonds Alkmaar luidt op vrijdag 12 augustus precies om 10.00 uur de bel, hét teken dat de markt geheel volgens traditie kan beginnen. Hij doet dit op uitnodiging van het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar. Voorafgaand aan het bezoek aan de kaasmarkt ontvangt wethouder Economie, Robert te Beest de heer Axel de Groot en penningmeester Martien Dobber en hun echtgenotes in het stadhuis.

Ondernemersfonds Alkmaar

Het bestuur bestaat uit voorzitter Axel de Groot, secretaris Ger Welbers en penningmeester Martien Dobber. Het Ondernemersfonds vormt een belangrijke schakel in de Alkmaarse economie. Dankzij het fonds is er structureel geld voor collectieve ondernemersinitiatieven die bijdragen aan het lokale vestigingsklimaat. De stichting beheert het geld dat door ondernemers zelf is opgebracht. Iedereen die meebetaalt kan aanspraak maken op het fonds voor het financieren van collectieve initiatieven. Het fonds is verantwoordelijk voor een eerlijke en transparante verdeling van de middelen en actieve communicatie over de doelen, activiteiten en resultaten van haar inzet.

Van, voor en door ondernemers

Het Ondernemersfonds Alkmaar beschikt vanaf 2022 structureel over eigen geld voor gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan de economische vitaliteit en het lokale vestigingsklimaat. Zoals het aantrekken van meer bezoekers die meer spenderen in de winkelgebieden of het moderniseren en verduurzamen van bedrijventerreinen.

Zo werkt het Ondernemersfonds Alkmaar

Vanuit het Ondernemersfonds gaat een bedrag naar projecten die ondernemers belangrijk vinden in hun directe omgeving. Gebiedsgewijs bepalen de ondernemers op basis van zogenaamd trekkingsrecht zelf voor hun eigen bedrijventerrein of winkelgebied waar zij met hun budget in willen investeren. Daarnaast wordt volop ingezet voor gemeentebrede doelstellingen zoals professionalisering en economische stimulans door Ondernemend Alkmaar, Alkmaars Bolwerk en Alkmaar Marketing.

Trekkingsgebieden

Om te zorgen dat de ondernemers die het geld opbrengen er zelf mee aan de slag kunnen, is Alkmaar verdeeld in dertien verschillende trekkingsgebieden. Elk gebied beschikt over een eigen budget en mag zelf bepalen waar het geld aan wordt besteed. Elk trekkingsgebied heeft een eigen aanspreekpunt, de trekkingsgebiedgerechtigde.

De Alkmaarse Kaasmarkt


Over de hele wereld staat Alkmaar bekend als Kaasstad. De Alkmaarse Kaasmarkt op het Waagplein is een traditie sinds 1593. Jaarlijks bezoeken ruim 175.000 mensen dit kleurrijke evenement. De kaasmarkt in Alkmaar is elke vrijdagochtend van 25 maart tot en met 30 september 2022 van 10.00 -13.00 uur. Daarnaast zijn er in de maanden juli en augustus ook avondkaasmarkten: elke dinsdagavond van 19.00-21.00 uur. Rond de markt wordt altijd een gezellige ambachtsmarkt/braderie georganiseerd.