ALKMAAR - Vanaf maandag 28 augustus tot en met zondag 17 september vindt er onderhoud plaats aan de Hertog Aalbrechtweg. De werkzaamheden vinden alleen plaats tussen 20.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends , het verkeer wordt dan ter plekke omgeleid. De huisartsenpost bij station Alkmaar-Noord blijft bereikbaar. Overdag is de Hertog Aalbrechtweg volledig toegankelijk en rijdt het verkeer over gefreesd asfalt.

Gezien de andere werkzaamheden in en rond de stad (reconstructie Leeghwaterbrug) is er voor gekozen om deze werkzaamheden in de nachtelijke uren uit te voeren om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Ook is er goede afstemming gezocht met andere nog komende werkzaamheden.

Werkzaamheden en planning

De werkzaamheden omvatten het vervangen van de asfaltverharding van de rijbaan. Daarnaast worden het fietspad en de fietspadoversteek bij rotonde Schinkelwaard/Zeswielen verlegd zodat een overzichtelijkere verkeerssituatie ontstaat en de veiligheid wordt vergroot.

Er wordt gestart met het verwijderen van het oude asfalt. Daarna wordt op een aantal locaties opnieuw bestraat, fietspaden worden aangepast en bushaltes worden opnieuw ingericht. In de tweede en derde week worden het nieuwe asfalt en de belijning aangebracht. De werkzaamheden voor het verwijderen en aanbrengen van de asfaltverharding zullen in de nacht worden uitgevoerd om overlast voor het verkeer te beperken. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden op zondag 17 september afgerond.

Omleidingsroute

In de nachtelijke uren gelden voor het doorgaande gemotoriseerd verkeer omleidingsroutes die op gele borden langs de weg worden aangegeven. Voor de bereikbaarheid van de Huisartsenpost (Hertog Aalbrechtweg 5A) worden tijdelijke voorzieningen ingericht.

Fietsers en voetgangers

Fietsers moeten ter hoogte van rotonde Schinkelwaard tijdelijk afstappen en van het voetpad gebruikmaken. Alle bestemmingen aan de Hertog Aalbrechtweg, zoals het van der Meij College, blijven per fiets bereikbaar. De voetpaden blijven gewoon in gebruik.

Meer informatie

Op de website www.Alkmaar.nl kunt u bij werk in uitvoering meer informatie vinden over de werkzaamheden en de exacte omleidingsroutes.