ALKMAAR - In de afgelopen maanden februari, maart en april heeft groot onderhoud plaats gevonden aan verschillende bruggen over het Noordhollands Kanaal. Als laatste in deze reeks zal onderhoud plaats vinden aan de Koedijkervlotbrug.

Het is noodzakelijk om de bruggen te onderhouden omdat sommige onderdelen aan vervanging toe zijn. Om de bruggen nu en in de toekomst veilig te kunnen blijven bedienen, worden ze aangepast op veranderde normen, richtlijnen en ontwikkelingen in de techniek.

Koedijkervlotbrug
Maandag 10 april wordt gestart met de Koedijkervlotbrug. Deze brug zal tot en met 13 april gestremd zijn. Voor fietsers en voetgangers wordt een pont ingezet tussen 7.00 – 21.00 uur. Buiten deze tijden zal een omleidingsroute worden ingesteld.

Overlast beperken
Om de overlast voor de gebruikers van de bruggen zoveel mogelijk te beperken, is ervoor gekozen om de bruggen na elkaar in onderhoud te nemen. Daarnaast is er per brug afgewogen of de scheepvaart of het landverkeer zal worden omgeleid. Dit om te zorgen dat de stad zo goed mogelijk bereikbaar blijft.

Meer informatie
Op de website www.stadswerk072.nl kunt u bij werk in uitvoering meer informatie vinden over de actuele werkzaamheden en de exacte omleidingsroutes.