ALKMAAR - In de maanden maart en april vindt groot onderhoud plaats aan verschillende bruggen over het Noord-Hollands Kanaal. Het gaat om de Huiswaarderbrug, Friesebrug en de Koedijkervlotbrug.

Aanleiding onderhoud

Het is noodzakelijk om de bruggen te onderhouden omdat sommige onderdelen aan vervanging toe zijn. Om de bruggen voor nu en in de toekomst veilig te kunnen blijven bedienen, worden de bruggen aangepast op veranderde normen, richtlijnen en ontwikkelingen in de techniek.

Huiswaarderbrug en Friesebrug

Vrijdag 17 maart wordt gestart met de Huiswaarderbrug. De werkzaamheden duren tot en met maandag 20 maart. De werkzaamheden aan de Friesebrug zullen plaats vinden vanaf vrijdag 31 maart tot en met maandag 3 april. Beide bruggen blijven wel gewoon toegankelijk voor het auto- en fietsverkeer. Na het onderhoud zullen een aantal testen uitgevoerd moeten worden, waarvoor de brug open en dicht zal worden gezet. De testen zijn nodig om te kijken of de brug voldoet en veilig bediend kan worden. Het kan tijdens de werkzaamheden voorkomen dat de brug open en dicht gaat zonder dat er een boot doorheen vaart.

Koedijkervlotbrug

De werkzaamheden aan de Koedijkervlotbrug volgen vanaf maandag 10 april.

Overlast beperken

Om de overlast voor de gebruikers van de bruggen zoveel mogelijk te beperken, is ervoor gekozen om de bruggen na elkaar in onderhoud te nemen. Daarnaast is er per brug afgewogen of de scheepvaart of het landverkeer zal worden omgeleid. Dit om te zorgen dat de stad zo goed mogelijk bereikbaar blijft.

Meer informatie

Op de website www.stadswerk072.nl kunt u bij werk in uitvoering meer informatie vinden over de actuele werkzaamheden en de exacte omleidingsroutes.