ALKMAAR - Bewoners van Graft, De Rijp en Oost- en West-Graftdijk zijn sinds kort over op omgekeerd inzamelen. Daarmee zijn zij nu beter in staat om hun afval te scheiden. En hoewel het nog even wennen is, zit er wekelijks progressie in en worden positieve resultaten behaald.

Omgekeerd inzamelen

De essentie van omgekeerd inzamelen is dat bewoners herbruikbare grondstoffen zoals plastic, blik en pak (PMD), Gft-afval en papier & karton in de container bij huis gooien. En het kleine beetje restafval dat overblijft, wordt naar een ondergrondse container gebracht.

Steekproeven bij plastic, blik en pak (PMD)

Plastic, blik en pak is een nieuwe afvalstroom voor de meeste bewoners. Tijdens de eerste inzamelingen hebben de afvalcoaches van Stadswerk072 daarom steekproefsgewijs een controle uitgevoerd op de inhoud van de PMD-containers om te kijken hoe het gaat. Daaruit blijkt dat bewoners heel gemotiveerd zijn om hun afval te scheiden. En dat soms nog niet helemaal duidelijk is wat wel en niet bij PMD thuishoort. Zo werd in de PMD-containers nog regelmatig harde plastic gebruiksvoorwerpen zoals emmers, speelgoed, bakken, en zeil bij het PMD aangetroffen. Deze horen niet bij het PMD-afval. En ook piepschuim, chipszakken en pvc-buis moeten bij het restafval of naar het Regio Recycle Punt worden gebracht.

PMD = verpakkingen

Een makkelijk ezelsbruggetje voor PMD is om ‘plastic, blik en (drank)pak’ te onthouden of PMD=verpakkingen. Dat is het meest voorkomende PMD-afval. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verpakkingen van kaas en vleeswaren, blikjes van bier of groente en lege melkpakken. Meer informatie is te vinden op de site van Stadswerk072.

Papier en karton inzameling

De papierinzameling met de rolemmers werkt bijzonder goed. De samenwerking met de verenigingen, waarbij het papier door vrijwilligers in samenwerking met Stadswerk072 met de inzamelauto wordt opgehaald, is succesvol.