ALKMAAR - Noordwest Ziekenhuisgroep en de gemeente Alkmaar hebben een intentieovereenkomst gesloten voor het realiseren van een parkeergarage bij de vernieuwbouw van het ziekenhuis. De voorkeur gaat daarbij uit naar een ondergrondse parkeergarage. De haalbaarheid hiervan wordt de komende maanden onderzocht. De resultaten van een haalbaarheidsonderzoek worden uiterlijk 1 mei 2018 verwacht.

Gelet op de ambitie van extra vergroening van het ziekenhuisterrein, is het niet wenselijk dat alle parkeervoorzieningen op maaiveldniveau komen. Een afname van het aantal m² parkeervoorzieningen op maaiveld is alleen mogelijk als er een parkeergarage komt. Dit kan volgens het bestemmingsplan, dat vorige week door de gemeenteraad is vastgesteld, zowel ondergronds als bovengronds.

Een ondergrondse parkeergarage kan direct in de eerste bouwfase van het ziekenhuis worden gebouwd, waardoor er een tijdelijke parkeeroplossing van ± 3 jaar nodig is. Een bovengrondse parkeervoorziening in combinatie met maaiveld-parkeren kan pas verwezenlijkt worden in de laatste bouwfase, waardoor er een tijdelijke parkeeroplossing nodig is voor een periode van ± 17 jaar.

Noordwest en de gemeente geven vanwege de snelle beschikbaarheid en de extra mogelijkheden voor vergroening de voorkeur aan een ondergrondse parkeergarage van ca. 450 parkeerplaatsen in plaats van een bovengrondse parkeergarage. De technische en financiële mogelijkheden van een parkeergarage, zowel onder- als bovengronds, worden voor 1 mei 2018 onderzocht