ALKMAAR - Op 28 februari zijn wethouder Christiaan Peetoom en gedeputeerde Jeroen Olthof met een schip genodigden als eersten door een opening in de oude dijk de nieuwe haven in de Boekelermeer binnengevaren. Na het afmeren hebben zij door het verwijderen van een stuk damwand uit de oude oever, het Noordhollandsch kanaal en de haven van de Boekelermeer op symbolische wijze met elkaar verbonden. De havenontwikkeling is het resultaat van een goede samenwerking tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar.

In het najaar van 2022 heeft de Beens Groep opdracht gekregen om de haven te ontwerpen en te realiseren. Eerder dat jaar werd door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vergunning verleend voor het verleggen van de waterkering zodat de Boekelerdijk voor het graven van de haven verwijderd kon worden. Het werk aan de kades en de keerhaven is in mei 2024 klaar. Dit jaar wordt de oostelijke oever van het Noord-Hollands kanaal tegenover de haven nog versterkt en wordt de ecologische zone naast het havengebied aangelegd.

De provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar hebben gedeelde belangen bij deze haven. Omdat schepen daar kunnen keren hoeft de Leeghwaterbrug minder vaak open. Dat is belangrijk voor de doorstroming op de weg en de bereikbaarheid van de regio Alkmaar. Er komt een overslagkade in de haven. De gemeente wil daar in 2024 een commerciële exploitant voor selecteren. Verplaatsing van goederenvervoer van de weg naar het water draagt ook bij aan de doorstroming op de weg.

Het bereikbaar maar ook leefbaar houden van onze provincie is één van de grote uitdagingen waar we in Noord-Holland voor staan. Het autogebruik neemt toe, het aantal inwoners groeit en nieuwe infrastructuur is op veel plekken niet langer mogelijk. Als provincie en gemeenten zetten we daarom stappen om deze uitdaging ook via een andere route aan te gaan. Bijvoorbeeld door goederenvervoer over water mogelijk te maken voor ondernemers. Deze haven is daar een concrete uitwerking van. - Gedeputeerde Jeroen Olthof

De haven maakt grootschaliger aanvoer van grondstoffen en producten mogelijk en voegt daarmee een kwaliteit toe aan bedrijventerrein Boekelermeer. Dat versterkt het vestigingsklimaat van de Boekelermeer. De haven maakt het ook mogelijk om watergebonden bedrijven vanuit de kanaalzone te verplaatsen. Dat is noodzakelijk om woningbouwlocaties binnen de stad vrij te krijgen. De provincie heeft in december 2023 subsidie van maximaal € 7,5 miljoen voor de haven toegekend.

De haven is een aanwinst voor de Boekelermeer en draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor de regionale en Alkmaarse economie. De haven krijgt een belangrijke rol in de verbetering van de bereikbaarheid en mobiliteit in onze regio. Ook draagt de haven concreet bij aan minder file, minder CO2 uitstoot en meer vervoersmogelijkheden. - Wethouder mobiliteit, Christiaan Peetoom