BERGEN - Het onderzoek naar mogelijke corruptie door een ambtenaar van de gemeente Bergen is nog steeds niet klaar. Voordat er conclusies worden getrokken mag de betreffende ambtenaar eerst nog zijn licht laten schijnen op de laatste ontwikkelingen binnen het onderzoek. Ook wordt er juridisch advies ingewonnen over mogelijke arbeidsrechtelijke stappen.

Het onderzoek is gestart nadat klokkenluider Fred Vos ontdekte dat een ambtenaar van Bergen geld zou hebben geleend van een projectontwikkelaar. Ook zou de ambtenaar steekpenningen hebben aangenomen van een projectontwikkelaar. Dit maakt hem volgens Vos chantabel: "Het is een belangrijke ambtenaar en verantwoordelijk voor een hoop grote projecten in de gemeente. Dat wordt nu ook wat twijfelachtig. Wat heeft daar allemaal plaatsgevonden?"

Op de Facebook-pagina 'Samen Bergen Verzetten', die in het beheer is van Fred Vos, wordt al langere tijd onderzoek gedaan naar het het bestuur en de ambtenarij van de gemeente Bergen. De pagina wil misstanden aan het licht brengen.

Non-actief
De ambtenaar is uiteindelijk op non-actief gesteld en er volgt een onderzoek door bureau Hoffmann. Het onderzoek bestaat uit twee fases. Eerst wordt onderzocht of er inderdaad sprake is van belangenverstrengeling. In de tweede fase wordt bekeken of er bouwprojecten mee gemoeid zijn die nader onderzoek nodig hebben. Op dit moment zijn er nog geen conclusies uit het onderzoek.

''Wij zijn ons bewust dat dit proces lang duurt'' laat de gemeente weten. ''Maar in het kader van privacy, juridische zorgvuldigheid en het voorkomen van aansprakelijkheidsbeperking moeten deze stappen doorlopen worden.''Tegen de ambtenaar is ook aangifte gedaan maar justitie besluit later pas of er reden is om hem te vervolgen. Vanwege de privacy en arbeidsrechtelijke stappen doet ook de Werkorganisatie BUCH geen uitspraken over de uitkomsten van het onderzoek.