BERGEN - De nieuwe vergaderlocatie voor de gemeenteraad komt op de voormalige plek van jongerencentrum Frats in Bergen. De gemeenteraad stemde afgelopen donderdag in met het voorstel voor de nieuwe raadzaal en de bijbehorende financiering. Volgens planning start de bouw na de zomer.

Sander Douma Architecten uit Stompetoren heeft een ontwerp gemaakt voor een raadzaal, publieke tribune en overlegruimtes bij multifunctioneel centrum De Beeck (Molenweidtje 2). In dit model is ook een foyer ingetekend. De gelegenheid kan naast als raadzaal ook gebruikt worden als klein theater.

De bouwkosten bedragen 632.000 euro. Bijna de helft wordt gedekt door de brandverzekering. In september 2015 brak brand uit in Jongerencentrum Frats. Het pand kon als verloren worden beschouwd.

Huidige situatie

De huidige raadszaal en commissiezalen bevinden zich nu nog op de bovenverdieping van De Beeck. Door de raadzaal te verplaatsen, komt er op de bovenverdieping van De Beeck ruimte beschikbaar voor nieuwe voorzieningen en activiteiten. De exploitant (Alkmaar Sport) heeft de opdracht gekregen om onder andere samen met Stichting Welzijn Bergen te bekijken wat de mogelijkheden zijn en het gebouw nog meer als een multifunctionele accommodatie voor de kern Bergen te benutten.

Planning

Binnenkort wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Het plan past binnen het bestemmingsplan en daarom is geen aanvullende planologische procedure nodig. De verwachting is dat de vergunning binnen acht weken wordt afgegeven. De planning is dat de bouw na de zomervakantie begint en in het voorjaar van 2018 klaar is.