ALKMAAR - Vandaag is de nieuwe trailerhelling in gebruik genomen. De trailerhelling ligt aan de Bergerringvaart ter hoogte van het parkeerterrein aan de Havinghastraat. Iedere botenbezitter kan hier voortaan zijn boot te water laten. De feestelijke opening werd verricht door wethouder Jan Nagengast (CDA), door de eerste boot te water te laten.

Bergerringvaart

De nieuwe helling ligt aan de Bergerringvaart, bij het parkeerterrein aan de Havingastraat. Het gaat hier om een kantelhelling. Dit is een helling tot aan de waterlijn, die volledig verhard is. De helling is gemakkelijk bereikbaar vanaf de Helderseweg en Ringweg. Parkeergelegenheid is in de omgeving voldoende beschikbaar. Boten tot 0,90 cm hoogte kunnen vanaf hier direct het kanaal op, boten tot 1,00 m hoogte kunnen via de steesloot naar de Singel.

De nieuwe trailerhelling is voor iedereen die in Alkmaar wil varen toegankelijk. Grotere boten, hoger dan 1 meter, kunnen nog gebruik maken van de regionale trailerhellingen aan het Alkmaardermeer of andere locaties buiten de stad.

Uitvoering van motie

In het afgelopen voorjaar gaf de gemeenteraad via een motie de opdracht aan het college van B&W om nog deze zomer een trailerhelling te realiseren. Na een periode van onderzoek is naar voren gekomen dat de locatie aan de Havinghastraat een mogelijkheid was. Het betreft hier vooralsnog een tijdelijke locatie. Het is uiteindelijk de bedoeling om een definitieve trailerhelling te realiseren. In het najaar zal hierover een advies worden voorgelegd aan het college van B&W.

De oude trailerhelling aan de Hoornse Vaart is enige tijd geleden definitief afgesloten. Dit omdat deze niet in onderhoud was bij de gemeente of een andere instantie en de veiligheid hiervan niet kon worden geborgd. Ook door de toegenomen verkeersdruk door het nieuwbouw plan Vaart was het hier niet meer veilig om dwars op de rijrichting te draaien en te keren met aanhangers. Deze trailerhelling is daarom afgesloten.