BERGEN - De gemeente Bergen, Stichting blooming en de Kennemerruiters hebben donderdag bij Blooming op ’t Oude Hof een intentieverklaring ondertekend met betrekking tot de toekomst van het landgoed. “Met het nieuwe plan komt een einde aan veel onduidelijkheden die al lang spelen op het landgoed”, aldus wethouder Peter van Huissteden die zijn handtekening zette namens de gemeente.

Het college stemde onlangs in met een toekomstig inrichtingsplan voor landgoed ’t Oude Hof. Al jarenlang bestaat er op het landgoed een ongewenste situatie doordat bezoekers hun auto’s parkeren op de centrale laan (de Kijklaan). In het nieuwe inrichtingsplan wordt een parkeerterrein gerealiseerd op de plek van de huidige paardenbak van de Kennemerruiters. Voor de ruiters wordt een nieuwe paardenbak aangelegd op westelijke eiland elders op het landgoed.

Integraal plan

Sinds 2014 is de gemeente samen met vele belanghebbenden bezig geweest een integraal plan voor het landgoed te ontwikkelen. Hierin worden de lopende gebruiksafspraken en de juridische en financiële verhoudingen gemoderniseerd. Ook kunnen hiermee de toekomstambities van de op het landgoed actieve partijen worden gerealiseerd en de parkeersituatie toekomstbestendig en met respect voor de bijzondere status van het landgoed worden opgenomen.

Parkeren

Meest in het oog springende fysieke veranderingen betreffen de paardenbak en de entree van het landgoed. De Kennemerruiters krijgen een nieuw onderkomen op het westelijke eiland en op de locatie van de huidige paardenbak wordt een centrale parkeervoorziening gerealiseerd voor 83 auto’s. Dit aantal is gebaseerd op diverse parkeertellingen en parkeernormen voor de verschillende (toekomstige) functies op het landgoed. “Met de bestaande parkeerplaatsen aan de randen van het landgoed moet dat voldoende zijn en is er geen parkeerprobleem meer. Ook niet als het druk is op vrijdagavond“, zegt wethouder Peter van Huissteden. De bermen waar nu wordt geparkeerd, worden weer hersteld.

Nieuwe toegangsweg

De huidige smalle toegangsweg (Roodeweg) wordt getransformeerd tot zandpad en de Kijklaan wordt de nieuwe ontsluitingsweg. Deze wordt bestraat. De Kijklaan is breder, overzichtelijker en kan veiliger worden aangesloten op de Eeuwigelaan. Zowel de toegangsweg als de nieuw aan te leggen parkeerplaats wordt verlicht met faunavriendelijke led-verlichting. Op het landgoed leeft onder andere een grote populatie vleermuizen.

Blooming en Cinebergen

Het toekomstplan biedt Stichting blooming de mogelijkheid een restaurant te openen in Het Hof, het hoofdgebouw op het landgoed. Cinebergen heeft de wens inpandig uit te breiden met een tweede kleine filmzaal. Ook hiermee is in het plan rekening gehouden.

Beheerplan

Parallel aan het nieuwe inrichtingsplan wordt ook een geactualiseerd beheerplan vastgesteld. Met dit plan wordt structureel budget ingezet om het gemeentelijk deel van het landgoed te onderhouden.

Verdere procedure

De Algemene Raadscommissie bespreekt het voorstel op 23 november. Het inrichtingsvoorstel voor ’t Oude Hof staat net als het herinrichtingsplan voor de Eeuwigelaan voor 14 december op de agenda van de gemeenteraad. Als de raad instemt, wordt een bestemmingsplanprocedure opgestart.