ALKMAAR - Er wordt een nieuw havengebied aangelegd op het bedrijventerrein Boekelermeer langs het Noordhollandsch Kanaal. De haven krijgt een aantal kades waaronder een kade voor algemeen gebruik. De Provincie Noord-Holland heeft recent besloten om € 7,5 miljoen voor deze ontwikkeling beschikbaar te stellen.


Wethouder mobiliteit Robert te Beest: “Een nieuwe haven in de regio Alkmaar is een belangrijke ontwikkeling voor de verbetering van de mobiliteit en bereikbaarheid. Met een eigen haven kan er meer vervoer over water plaatsvinden waardoor de wegen in onze regio weer ontlast worden. De nieuwe haven maakt het bedrijventerrein compleet. Het draagt bij aan de economie, duurzaamheid en de binnenstedelijke vernieuwing binnen en buiten de regio Alkmaar.”

Leeghwaterbrug minder vaak open

Bedrijventerrein De Boekelermeer ligt strategisch op een knooppunt van autowegen en vaarwater. De haven en de bedrijven kunnen elkaar goed versterken. Zoals bijvoorbeeld het vestigingsklimaat van het Energy Innovation Park.

Het water van de haven is groot genoeg voor de scheepvaart om te keren. De Leeghwaterbrug hoeft daardoor veel minder vaak open. Omdat er meer vracht in een schip kan dan in een vrachtauto is dat goed voor de doorstroming op de vaak overvolle wegen.

De nieuwe haven is ook van belang voor de realisatie van het woningbouwproject Alkmaars Kanaal. Bedrijven langs het Noord-Hollands kanaal die moeten verhuizen kunnen terecht in het nieuwe havengebied. De gemeente heeft hiervoor in 2020 actief gronden aangekocht. De bestaande locaties komen dan vrij voor woningbouw.

Eerste schip 2024

De haven wordt aangelegd door de Beens Groep B.V. uit Genemuiden. “Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met de gemeente Alkmaar. Omdat we al in de ontwerpfase betrokken zijn, denken we graag mee over maximaal hergebruik van vrijgekomen materialen”, aldus algemeen directeur Karst-Jan Beens.

De ontwerpfase is nu gestart. Als de recente uitspraak van de Raad van State over stikstof niet gaat leiden tot vertraging, kan het eerste schip naar verwachting in de loop van 2024 in de nieuwe haven aanmeren.