BERGEN - “Ambitieus maar haalbaar”, dat typeert volgens wethouder Odile Rasch het nieuwe duurzaamheidsbeleid van de gemeente Bergen voor 2017-2020 dat is opgesteld samen met inwoners en ondernemers.  Het concept-plan is in november aan de raad gepresenteerd en daarna 6 weken ter inzage gelegd. In die periode zijn er in totaal twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn verwerkt in een reactienota. Donderdag 23 maart wordt de reactienota samen met de definitieve versie van het duurzaamheidsbeleid besproken in de Algemene Raadscommissie. De gemeenteraad neemt dan op 13 april een besluit. Om het beleid uit te kunnen voeren vraagt het college de raad om 500.000 euro voor de komende vier jaar.

Focus voor Bergen

De gemeente legt de komende jaren de focus op het opwekken van duurzame energie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de circulaire economie (hergebruik van materialen) en het verduurzamen van de bestaande bouw en nieuwbouw. De gemeente helpt huiseigenaren door subsidie en advies te geven, zoals bij de wijkenaanpak die eerder al in Schoorl en Groet werd uitgevoerd. Voor het verduurzamen van huurwoningen gaat de gemeente optrekken met KennemerWonen.

Zonneweides en windmolens

Een belangrijke bron van duurzame energie ziet de gemeente in zonneweides en het plaatsen van windmolens langs het Noord-Hollands kanaal. De huidige regels van de provincie maken het echter moeilijk om dit te realiseren. Bergen wil daarom samen met omliggende gemeenten optrekken om de Provincie Noord-Holland te overtuigen van een ruimer plaatsingsbeleid en pleit daarbij voor maatwerk en een goede landschappelijke inpassing per locatie.

Samen doen

Wethouder Odile Rasch: “Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan duurzaamheid. Je moet het samen doen; de Rijksoverheid, de provincie, gemeente, ondernemers en inwoners. We starten bijvoorbeeld een denktank om ideeën van ondernemers en inwoners hij elkaar te brengen. En we sluiten ons aan bij de Energieke Regio om onze toeristische ondernemers te inspireren tot duurzaamheidsmaatregelen in hun bedrijfsvoering. Maar we willen duurzaamheid ook bij kinderen onder de aandacht brengen. Zoals afgelopen jaren middels de Energy Challenge op basisscholen.