ALKMAAR - Donderdagavond zijn tijdens de raadsvergadering de nieuwe wethouders toegetreden tot het college. Nicole Mulder (GroenLinks), Ad Jongenelen (BAS), Gijsbert van Iterson Scholten (PVDA), Robert te Beest (CDA), John Hagens (Leefbaar Alkmaar), Jakob Wedemeijer (SP) en Joël Voordewind (CU) werden door burgemeester Anja Schouten in de raadzaal beëdigd.


In de raad werd tevens stilgestaan bij het afscheid van wethouders Pieter Dijkman en Elly Konijn-Vermaas.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling van het nieuwe college is in de eerste collegevergadering formeel vastgesteld. Hieronder ziet u een overzicht van de verdeling.

Anja Schouten – burgemeester

 • Beleidscoördinatie
 • Veiligheidsbeleid
 • Openbare orde en veiligheid
 • Relatiemanagement
 • Internationale samenwerking
 • Onderzoek en statistiek
 • Regionale taken van politie, brandweer en veiligheidsregio
 • Lobby en public affairs

Nicole Mulder – GroenLinks – 1e locoburgemeester

 • Financiën
 • Duurzaamheid, inclusief biodiversiteit en klimaatbeleid
 • Groen (inclusief recreatieschappen)
 • Energietransitie
 • Cultuur
 • Sport

Ad Jongenelen – BAS – 2e locoburgemeester

 • Openbare ruimte
 • Groen in de stad
 • Cultureel erfgoed, monumentenzorg, archeologie
 • Onderwijs
 • Inwoner en bestuur
 • Dierenwelzijn

Gijsbert van Iterson Scholten – PvdA – 3e locoburgemeester

 • Wonen
 • Ruimtelijke Ordening (inclusief Alkmaars Kanaal)
 • Huisvesting statushouders
 • Buurtgericht werken
 • Diversiteit

Robert te Beest – CDA – 4e locoburgemeester

 • Mobiliteit
 • Bereikbaarheid
 • Toerisme, citymarketing en evenementen
 • Economie, inclusief agrarische economie
 • Gebiedsgericht samenwerken
 • Vastgoed en grondzaken

John Hagens – LA – 5e locoburgemeester

 • Kernenbeleid
 • Regionale samenwerking
 • Milieu en afval
 • HR
 • Communicatie en mediabeleid

Jakob Wedemeijer – SP – 6e locoburgemeester

 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Participatiewet
 • Ouderenbeleid
 • Volksgezondheid en welzijn

Joël Voordewind – CU – 7e locoburgemeester,

 • Jeugd en jeugdzorg
 • WMO
 • Asielbeleid en Migratie

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord staat beschreven hoe de coalitiepartijen zich de aankomende vier jaar gaan inzetten voor de gemeente. U kunt het coalitieakkoord bekijken op de gemeentelijke website.