ALKMAAR - Als het aan het college van Alkmaar ligt krijgt wijkvereniging Oud Overdie een nieuw ‘stekkie’. Afgelopen dinsdag heeft het college ingestemd met het voorstel waarin aan de raad gevraagd wordt een krediet van € 530.000 beschikbaar te stellen voor vernieuwbouw van het pand Coornhertkade 106 voor het buurthuis Oud-Overdie.

Geduld wordt beloond

Het buurthuis van de wijkvereniging Oud-Overdie is in 2005 ‘tijdelijk’ gehuisvest in een leegstaande gymzaal aan de Kortenaerkade. Omdat er destijds niet direct een geschikte locatie voorhanden was en de wijk middenin de herstructurering zat, werd met de wijkvereniging overeengekomen tijdelijk te verhuizen.

Omdat het slechts om een tijdelijke situatie zou gaan, is er al die jaren geen groot onderhoud uitgevoerd aan het pand. Het gebouw is zeer gedateerd en heeft hoge energielasten. Daarnaast wil de wijkvereniging liever niet in de gymzaal blijven, omdat die niet centraal in de wijk ligt en het gebouw te klein is. Samen met het bestuur van de wijkvereniging zijn de mogelijkheden in de omgeving verkend en is uiteindelijk de keuze gemaakt om te verhuizen naar het voormalige tienercentrum (Ons Stekkie) aan de Coornhertkade 106.