Er komt een geluidscherm langs de zuidzijde van de Nollenweg (N508), vanaf de aansluiting van de toerit Hertog Aalbrechtweg tot aan de afrit Herenweg. Vanaf maandag 20 juni 2016 starten de werkzaamheden. Het scherm biedt de toekomstige bewoners van de nieuwe woonwijk Vaart een goed woon- en leefklimaat.<

Het geluidscherm heeft een totale lengte van circa 425 meter en is maximaal 8 meter hoog. Het staat aan de rand van de sloot langs de aflopende brede berm van de rijweg en helt licht van de rijweg af.

Werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden blijft verkeer over de Nollenweg in beide richtingen mogelijk. Uitsluitend op de rijbaan richting Heerhugowaard is ter plaatse van de werkzaamheden één rijstrook beschikbaar. De toerit vanaf de Hertog Aalbrechtweg blijft ook beschikbaar. Er is een verkorte invoegstrook op de Nollenweg. Als alles volgens planning verloopt, staat het geluidscherm half juli 2016.

Constructie geluidscherm
De wand van het scherm bestaat uit stroken, waarmee de horizontale belijning wordt versterkt. Het scherm loopt bij de toerit Hertog Aalbrechtweg, vanaf het maaiveld in een glooiende lijn op tot een hoogte van 8 meter. Richting de afrit Herenweg loopt het scherm getrapt af naar het maaiveld. Het materiaal van het scherm bestaat uit panelen van cortenstaal. De bovenste 2 meter bestaat uit glasplaten. De glasplaten lopen mee omhoog. Bij de trapsgewijze verlaging vervalt het glas. In de brede berm staat voor het scherm een struikenrij van krentenbomen. De struikenrij wordt uiteindelijk ongeveer 3 meter hoog.

De fundering van het scherm bestaat uit stalen buispalen waar de gekromde stijlen van het scherm op komen te staan. Tussen de buispalen komen stalen damwanden. De damwanden staan op de waterlijn van de sloot en zorgen dat de berm niet kan verzakken naar de sloot.

Meer informatie: www.kdbv.nl/nollenweg.