ALKMAAR - Het is vandaag precies een jaar geleden dat historicus Geerten Waling zijn Van Foreest Publiekslezing in de Grote Kerk zou uitspreken. Het eerste evenement dat op de dag zelf door de opkomst van het coronavirus, werd afgelast. Nu een jaar later is het niet veel anders. Nog steeds kunnen evenementen niet worden georganiseerd. Toch hebben de organiserende partijen Gemeente Alkmaar, Noordwest Ziekenhuisgroep en Hogeschool Inholland, samen met het Jeugdorkest Artiance en de spreker gekeken wat wel kan. En is de 20ste editie een feit: te zien vanuit de huiskamer.

In deze digitale editie blikken burgemeester Emile Roemer en oud-specialist Noordwest Ziekenhuisgroep en voorzitter van het Van Foreestcomité Willem Moolenaar, terug op de geschiedenis van de lezing. Gevolgd door een huiskamerconcert van het Regionaal Jeugdorkest Artiance samen met het Kodály-koor van basisschool Fazekas uit partnerstad Tata in Hongarije. Met als sluitstuk de lezing.

De spreker
Historicus Geerten Waling (1986) is onderzoeker aan de Universiteit van Leiden en columnist voor Elseviers Weekblad. Als commentator is hij geregeld te gast op NPO Radio 1 en bij televisieprogramma’s zoals Buitenhof.

Nederlandse invloeden
Hoe is Nederland, en in het bijzonder Alkmaar, de bakermat geworden voor de moderne democratische rechtsstaten over heel de wereld? Vanaf 1588 bestond er al een moderne staatsvorm: de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Die was ongelofelijk succesvol als economie, maar ook was dat de plek waar denkers uit binnen- en buitenland samen ideeën over vrijheid en gelijkheid formuleerden. Alles wat we vandaag de dag heel normaal vinden.

Leren van ‘dokter Pieter’
Die Nederlandse Republiek had nooit bestaan zonder opstand tegen de Spaanse koning. Zonder die lange strijd met als eerste ‘Victorie’ de bevrijding van Alkmaar in 1573. Alkmaar was een belangrijk economisch en cultureel knooppunt in die tijd. Bestuurd door de eigen burgerij in een paleis van een gebouw dat in 1520 werd opgeleverd en nog steeds bestaat: het Stadhuis. Een jaar later, precies 500 jaar geleden, zag in Alkmaar een medisch genie het levenslicht: Pieter van Foreest, die zelfs lijfarts werd van Willem van Oranje. Niet alleen speelden ‘dokter Pieter’ en zijn familie een belangrijke rol in de Nederlandse Opstand, en daarmee in de wereldgeschiedenis, ook kunnen we volgens Geerten Waling juist in deze onzekere coronatijden nog veel leren van deze ‘Hollandse Hippocrates’…

Bekijken
De lezing is 10, 11 en 12 maart om 20.00 uur te zien via het tv-kanaal van Alkmaar Centraal. Of te zien via het YouTube Kanaal van de gemeente Alkmaar: http://bit.ly/Foreest2021.