ALKMAAR - Een kunstwerk geïnspireerd op het molenaarsvak komt in de loop van dit jaar op de groene omloop van de nieuwe wijk De Pauw in De Rijp. Maker is kunstenaar Kathrin Schlegel. Haar kunstwerk ‘De lucht lezen’ is uitgekozen door de commissie met daarin bewoners van de wijk.

Omdat beeldende kunst bijdraagt aan een aantrekkelijke openbare ruimte en plekken in de wijk op een bijzondere manier markeert, past de gemeente Alkmaar een regeling toe om kunstwerken in nieuwbouwprojecten te plaatsen, zo ook bij plan De Pauw. Voor de keuze van een kunstwerk vraagt de gemeente advies van een commissie van professionele beeldend kunstenaars én van bewoners uit de wijk. Door de commissie zijn eind 2019 zo’n twintig kunstenaars benaderd, waarvan er uiteindelijk drie zijn uitgenodigd om een schetsontwerp te maken. De keuze van de commissie viel uiteindelijk unaniem op Kathrin Schlegel met haar kunstwerk ''De lucht lezen''.

Inspiratie door het molenaarsvak
Het uitgangspunt voor de kunstopdracht was de geschiedenis van het dorp De Rijp en meer in het bijzonder van het gebied De Pauw. Tot 1916 stond daar aan het Buizendijkje stoomhoutzagerij 'De Pauw' en daarvoor vanaf de 17e eeuw op dezelfde plek een houtzaagmolen met die naam. Met haar ontwerp grijpt Kathrin Schlegel terug op de geschiedenis van het gebied. Zij ging op onderzoek in de polders (droogmakerijen) in de regio en werd geïnspireerd door de molenaar van de Schermermolens, die vertelde over het molenaarsvak, over inpoldering en drooglegging en over hoe de molenaar werkte en 'de lucht las', om zo het weer en de wind in de gaten te houden. Ook boden het materiaal en vorm van de vijzel van de molen Kathrin inspiratie voor haar ontwerp.

Hoe ziet het ontwerp er uit?
Het ontwerp van het beeld laat een uitvergrote wenteling van een molenvijzel zien, die zich als de staart van een pauw in het landschap ontvouwt. Een traditionele molenmaker zal de sculptuur bouwen en daarbij een houtsoort gebruiken die ook in molens wordt toegepast. Daarnaast maken twee spiegels deel uit van het kunstwerk. De tweede spiegel wordt op de historische locatie van de zaagmolen geplaatst, verderop op de dijk, daar waar de molenaar van De Pauw ooit 'de lucht las'.

Waar komt het kunstwerk?
Het kunstwerk komt in de groene omloop van De Pauw, nabij de entree van de wijk, in een parkachtige omgeving. Er is recent een omgevingsvergunning voor het plaatsen van het kunstwerk aangevraagd. Het kunstwerk wordt medio augustus onthuld.

Bewoners in de commissie enthousiast
commissieleden uit de wijk zijn Esmée van Essen, Pauline van der Meer en Nicoliene Schaap (toekomstige bewoner) . Alle drie zijn ze zeer enthousiast over het ontwerp.

Als lid van de kunstcommissie en bewoner heb ik mogen meedenken aan een kunstwerk voor onze nieuwe wijk. Het werk van Kathrin Schlegel verwijst naar de prachtige omgeving, wolkenpartijen en historie die kenmerkend zijn voor deze omgeving. De kers op de taart.’
Pauline van der Meer

Dit kunstwerk maakt de verbinding met het verleden, waarin molenaars een belangrijke rol hadden in het drooghouden van de polder en het malen van graan en in dit geval het zagen van hout. Zo blijft het verleden leven in de nieuwe wijk. Met de zorgvuldige participatie door de kunstcommissie verwacht ik dat het kunstwerk kan rekenen op een warm onthaal van de nieuwe bewoners’.’
Projectwethouder Pieter Dijkman