ALKMAAR - Ook dit jaar start de gemeente Alkmaar weer de campagne tegen meeuwenoverlast. In april begint het broedseizoen van de meeuwen, vanaf dat moment neemt de overlast voor inwoners, bedrijven en bezoekers weer toe. Het broedseizoen loopt tot en met augustus. Dit is de periode waarin de meeste overlast ervaren wordt door vervuiling op straat, geluidsoverlast en schijnaanvallen. Inwoners kunnen zelf een grote rol spelen in de vermindering van meeuwenoverlast.

Ontheffing

De gemeente Alkmaar heeft een meerjarige ontheffing ontvangen om maatregelen te nemen bij essentiële overlast. Zo is het mogelijk om in incidentele gevallen nesten te verplaatsen van de zilvermeeuw, de stormmeeuw en de kleine mantelmeeuw. En kan er nestbehandeling plaatsvinden, bij de kleine mantelmeeuw. De ontheffing is verleend tot en met 31 augustus 2026. Aan de ontheffing zijn diverse voorschriften en beperkingen verbonden. Dat houdt onder andere in dat er slechts bij essentiële overlast mag worden ingegrepen. Of hiervan sprake is, wordt door de ecologisch deskundige vastgesteld. Deze beoordeelt of en welke maatregelen toegepast kunnen worden. Aan de hand van de escalatieladder wordt een stappenplan doorlopen.

Beschermde diersoort

Meeuwen zijn beschermde dieren volgens de Wet natuurbescherming. Bij het beperken van de overlast moet aan de Wet natuurbescherming en aan de voorschriften en beperkingen van de ontheffing worden voldaan.

Ik begrijp heel goed dat mensen overlast ervaren van meeuwen in onze gemeente. Maar de gemeente heeft hierbij ook de hulp van inwoners of bezoekers aan Alkmaar nodig. Want als er geen eetbaar afval op straat achterblijft en de dieren niet gevoerd worden, maakt dit onze gemeente al een stuk onaantrekkelijker voor de meeuwen. De meerjarige ontheffing bij de aanpak van meeuwenoverlast helpt ons daarnaast ook bij de aanpak van de overlast.
Wethouder dierenwelzijn, Robert te Beest

Wat kunt u zelf doen?

  • Gooi geen afval of etensresten op straat.
  • Zet geen vuilniszakken of los afval naast ondergrondse containers.
  • Voer meeuwen niet. Heeft u buren die voeren? Bespreek de overlast en maak afspraken.
  • Pas uw dak aan. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van pennen en/of netten en het schoonhouden van uw dak.
Bedrijventerreinen Beverkoog, Boekelermeer en Oudorp

Hoewel de bedrijventerreinen worden aangemerkt als gedoogzones is het ook hier bij essentiële meeuwenoverlast mogelijk maatregelen te treffen. Zonder ontheffing kunnen bedrijven zelf preventie maatregelen treffen, zoals netwering aanbrengen of het plaatsen van pennen. Hierdoor kunnen meeuwen niet op die bedrijfsdaken broeden. Ook bedrijven kunnen een melding maken bij essentiële overlast. Een ecologisch deskundige beoordeelt voor de gemeente of, en welke maatregelen toegepast kunnen worden aan de hand van het stappenplan.

Meeuwenborden

Bij horecagelegenheden en scholen zijn meeuwen graag te gast. Om bezoekers extra bewust te maken van het niet voeren kunnen ondernemers meeuwenbordjes aanvragen bij de gemeente. Deze kunnen gemonteerd worden aan hun pand. Bent u ondernemer of school en wilt u kosteloos een meeuwenbordje? Mail dan naar info@stadswerk072.nl Let wel, er is een beperkte oplage.

Maak een melding

Als u overlast ervaart van meeuwen, dan kunt u hiervan melding maken bij Stadswerk072.
Wij onderscheiden de volgende soorten overlast:

  • Agressie en (schijn)aanvallen
  • Broeden op dak
  • Krijsen, met name tijdens nachtelijke uren
  • Vernieling vuilniszakken
  • Vervuiling door uitwerpselen
Ervaart u overlast? Dan kunt u bellen met 14-072 of een melding maken bij Stadswerk072. Melding maken | Stadswerk072

Meer informatie

Voor meer informatie over meeuwenoverlast en wat u kunt doen, bekijk de website www.alkmaar.nl/meeuwen