BERGEN - Afgelopen donderdag heeft de rechtbank Noord-Holland beslist dat een aantal inwoners van Westdorp in Bergen geen recht heeft op miljoenen euro planschade. Negen perceeleigenaren hadden met behulp van hun gemachtigde claims van in totaal ca. zeven miljoen euro bij de rechtbank neergelegd, nadat hun bezwaren door de gemeente eerder waren afgewezen.

Planschade kan ontstaan door verandering van een bestemmingsplan. De bebouwings- en gebruiksmogelijkheden volgens het oude en het gewijzigde bestemmingsplan worden met elkaar vergeleken en alle plussen en minnen op een rij gezet.

De betreffende inwoners van Westdorp stelden dat hun percelen miljoenen minder waard waren geworden doordat in 2009 het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid in werking was getreden. Volgens de gemeente was de planschade nihil. De rechtbank oordeelt nu dat inderdaad in geen van de negen zaken sprake is van planschade.

Verder heeft de rechtbank bepaald dat de gemeente de griffie- en proceskosten moet vergoeden omdat de beroepen vanwege een gebrek in de besluitvorming zijn vernietigd. Daarnaast kent de rechtbank een vergoeding toe, te betalen door de Staat, omdat behandeling van de procedures door de rechtbank te lang heeft geduurd.

Bij de rechtbank liggen nog 23 later ingediende planschadezaken van met name Westdorp-inwoners. Hierop moet nog beslist worden.