ALKMAAR - Op woensdag 20 september 2023 verraste burgemeester Anja Schouten mevrouw dr. F. Haak-Van der Lely met haar benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens haar afscheidsreceptie van de Noordwest Ziekenhuisgroep, vanwege haar pensionering. De receptie werd gehouden in de Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar.

Burgemeester Anja Schouten speldt de Koninklijke Onderscheiding op bij mevrouw Haak-Van der Lely (Eigen foto)

Mevrouw dr. F. Haak-van der Lely was haar hele leven werkzaam in de gezondheidszorg. Ook naast haar functie verrichtte zij op vrijwillige basis taken op dit gebied. Vanwege haar vele verdiensten werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Haak-Van der Lely bekleedde de volgende (hoofd)functies:

1993-2014: Anesthesist in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven;
2012-2014: Voorzitter van het medisch stafbestuur van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven;
2017-heden: Lid dagelijks- en algemeen bestuur van de Stichting Capaciteitsorgaan voor (vervolg)opleidingen van professionals in de zorg;
2017-heden: Auditor bij Qualicor, die kwaliteitsaudits uitvoert bij zorginstellingen;
2017-heden: Lid van de Onderwijs- en Opleidingsregio Noordwest AMC;
2019-2020: Interim voorzitter Raad van bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep;
2022- heden: Lid onderhandelingsdelegatie cao ziekenhuizen namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Bij het Catharina Ziekenhuis leverde zij als specialist manager een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid op de operatiekamers en van de patiëntenlogistiek. Daardoor kwamen grote veranderingen tot stand. In de periode dat zij hier werkte, fungeerde zij onder meer als voorzitter van de sedatiecommissie, de commissie OK-veiligheid, de stuurgroep OK-verbouwing en de VIM-commissie. Zij was lid van de medisch-ethische toetsingscommissie, stuurgroep kwaliteit en veiligheid, commissie ongewenste intimiteiten, project logistiek, stuurgroep lange termijn huisvesting, opleidingscommissie anesthesiologie en het bedden-verdeelplan.

Noordwest Ziekenhuisgroep

Mevrouw Haak-Van der Lely zette zich in voor de locatie Den Helder, zodat de kop van Noord-Holland over de juiste ziekenhuiszorg bleef beschikken. Zij bezocht Denemarken om daar de hervormingen van de acute zorg te bekijken, zoals zorgcoördinatie met een centrale triage, een telefoonnummer naast 112 voor niet-levensbedreigende urgente zorg en de concentratie van specifieke spoedzorg. Mede door haar inzet is er thans een kleine ziekenhuislocatie in Den Helder, waar de spoedeisende hulp, de huisartsenpost en de RAV nauw samenwerken. Dit wordt door het ministerie van VWS als voorbeeld gebruikt in beleidsvoorstellen. Tijdens de coronacrisis maakte zij zich sterk voor de inzet van defensiepersoneel in het ziekenhuis en had daarover direct contact met de minister. De samenwerking die destijds ontstond, is in oktober 2022 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de beide organisaties om elkaar te versterken in de traumazorg.

Vrijwillige activiteiten

Naast haar betaalde functie, zette mevrouw Haak-Van der Lely zich ook vrijwillig in. Zo was zij van 2008 tot 2012 bestuurslid van en vrijwilliger bij de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Ze was ook voorzitter en lid van de visitatiecommissie, lid van de commissie kwaliteitsbewaking praktijkvoering, de commissie richtlijnen en indicatoren, de raad WOK van de Orde van Medisch Specialisten, voorzitter van de werkgroep PACU en lid van de taskforce intensive care.
Van 2017 tot 2021 van zij lid van de Raad van Toezicht bij de Zorgorganisatie Aafje. Vanaf 2021 tot heden was zij vice-voorzitter van deze Raad van Toezicht. Zij was verantwoordelijk voor de portefeuille kwaliteit en veiligheid en bezocht met enige regelmaat de teams en locaties.
Van oktober 2018 tot heden was bestuurslid van de Samenwerkende Topklinische OpleidingsZiekenhuizen (STZ) met 27 aangesloten ziekenhuizen. Hierin was zij van 2018 tot 2020 verantwoordelijk voor de portefeuille kwaliteit en veiligheid en sinds 2020 voor de portefeuille visitatie, waarbij zij het visitatieproces optimaliseert.

Benoeming Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Haak-Van de Lely heeft belangrijke bijgedragen geleverd aan de verbetering van de kwaliteit van zorg in de regio Noord-Holland en het behouden van ziekenhuiszorg in Den Helder. Gesproken kan worden van persoonlijke bijzondere verdiensten in en gerelateerd aan haar hoofdfunctie. Zij kan worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’ (Ordereglement, art. 2.2.a) en ‘iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben’. Om die reden heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om mevrouw Haak-Van der Lely te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.