ALKMAAR - Het college van B en W heeft op 19 december jl. het masterplan Voetbal vastgesteld. Over dit plan is intensief overleg gevoerd met de voetbalverenigingen in Alkmaar.

De gemeente wil zoveel mogelijk Alkmaarders laten sporten en bewegen. Sporten en bewegen is gezond en helpt onder meer tegen overgewicht. Met de vergrijzing is ook gezond ouder worden belangrijk. Veel sportverenigingen worden echter geconfronteerd met knelpunten bij het in stand houden van hun club, zoals minder vrijwilligers, meer behoefte aan individueel sporten en vergrijzing. Voor een toekomstbestendig verenigingsleven is het college als eerste in overleg gegaan met de voetbalverenigingen.

Met het masterplan Voetbal biedt de gemeente de voetbalverenigingen extra mogelijkheden om zelf een vitale vereniging te blijven. Met verenigingsondersteuners en buurtcoaches worden de voetbalclubs ondersteund. Ook komt er geld beschikbaar om te investeren in moderne accommodaties.

Met het vaststellen van het masterplan Voetbal komt wethouder Sport Pieter Dijkman, de toezegging aan de raad na om nog dit jaar met een plan voor de voetbalverenigingen te komen. Nu dit plan is afgerond gaat het college ook een masterplan opstellen voor de andere sportverenigingen in Alkmaar. Per slot gaat het om sporten en bewegen van alle Alkmaarders.