ALKMAAR - Het college van B en W heeft op 29 oktober het masterplan Sport en Bewegen, Inclusief en Vitaal! vastgesteld. Met het masterplan biedt de gemeente de sportverenigingen en andere sportaanbieders extra mogelijkheden om vitaal te blijven.


Het plan is de uitwerking van de afspraak in het coalitieakkoord ‘Alkmaar aan zet’ om een ‘Masterplan Verenigingssport’ op te stellen voor de stad. De kernpunten hierin zijn: het ondersteunen van inwoners bij meer bewegen, het borgen van toekomstbestendige verenigingen en het stimuleren van multifunctioneel accommodatiebeleid.

Leuk en toegankelijk

De gemeente wil sport zo leuk en toegankelijk mogelijk maken voor alle Alkmaarders in alle levensfasen. Daar hoort een goede samenwerking met sportverenigingen -en sportaanbieders bij. De infrastructuur voor deze samenwerking wordt met dit plan verstevigd. Het aanstellen van sportregisseurs in alle wijken is hierbij een belangrijke stap.

Het plan is de uitwerking van de afspraak in het coalitieakkoord ‘Alkmaar aan zet’ om een ‘Masterplan Verenigingssport’ op te stellen voor de stad. De kernpunten hierin zijn: het ondersteunen van inwoners bij meer bewegen, het borgen van toekomstbestendige verenigingen en het stimuleren van multifunctioneel accommodatiebeleid.

“Met een sportregisseur in iedere wijk leggen wij verbindingen tussen sportverenigingen, wijkcentra, zorginstellingen en inwoners. We willen dat alle Alkmaarders hun leven lang plezier hebben in sporten en bewegen. We verwachten dat door de inzet van sportregisseurs in alle wijken en dorpen vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten,” aldus Pieter Dijkman, wethouder Sport.

Sportformateur aangesteld

Tot slot geeft dit plan input voor het lokaal Sportakkoord. Hiervoor is een onafhankelijke sportformateur aangesteld, die uiterlijk in maart 2020 dit Sportakkoord oplevert. Het masterplan staat 28 november ter besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad.