ALKMAAR - Afgelopen week heeft het college de managementletter 2016 aangeboden aan de gemeenteraad. De managementletter laat duidelijke verbeteringen zien in de financiële huishouding. Het college heeft de aandachtspunten in de managementletter, die in opdracht van de raad is samengesteld door de accountant Ernst & Young, van een bestuurlijke reactie voorzien.

In de managementletter 2016 rapporteert de accountant de bevindingen in de processen en de bedrijfsvoering rond de controle van de jaarrekening van de gemeente Alkmaar. Deze interim controle is gebaseerd op de bevindingen van de eerste 9 maanden van 2016. De accountant doet eigen waarnemingen en maakt gebruik van de bevindingen uit controle werkzaamheden die de gemeente Alkmaar zelf uitvoert en aan de accountant voorlegt.

Verbeteringen

De accountant constateert dat ten opzichte van januari 2016 in de organisatie veel van de noodzakelijke verbeteringen zijn doorgevoerd. Interne processen voor betalingsverkeer, factuurverwerking en de participatiewet zijn sterk verbeterd. In de managementletter bevestigt de accountant het beeld dat de organisatie de afgelopen periode stappen heeft gezet.

Aandachtspunten

In de managementletter benoemt de accountant ook nog enkele bestuurlijke aandachtpunten. Deze aandachtpunten heeft het college van een reactie voorzien. In grote lijnen onderkent het college de opmerkingen. Voor verschillende aandachtpunten zijn inmiddels al concrete stappen gezet. Zo is met het oog op de vennootschapsplicht per 1 januari 2016 een werkgroep fiscaliteit ingesteld, is de veranderde regelgeving voor verslaglegging van grondexploitaties doorgevoerd in de MeerjarenPrognose Grondbeleid 2016 en is voor een meer betrouwbare financiële verantwoording van de gedecentraliseerde taken in 2016 een Controleplan Sociaal opgesteld.