ALKMAAR - Om de parkeerdruk in de binnenstad te verlichten heeft het college op 20 december 2016 besloten om maatregelen en voorzieningen te treffen. Dit is het uitgangspunt geweest voor het opstellen van de aangepaste uitvoeringsregels 2017. Het grote aantal reacties dat hierop vanuit de samenleving is ontvangen, heeft ertoe geleid dat de maatregelen worden teruggedraaid. Het college is zich bewust van zijn rol om naast en tussen de Alkmaarders te besturen en daarbij hun zorgen, ideeën en vragen serieus te nemen.

De maatregelen die teruggedraaid worden:

  1. Houders van de combinatievergunning die woonachtig zijn in het centrum, behouden toegang tot alle gemeentelijke parkeergarages, met uitzondering van de Kazerne, zoals dat ook in 2016 gold.
  2. Er komen geen beperkingen op de criteria van de bedrijvenvergunning op straat. Debestaande criteria uit 2016 blijven voor 2017 gehandhaafd.

Informatiebrief

Wanneer u uw parkeervergunning voor 2017 al heeft aangevraagd, dan ontvangt u in de week van 23 tot 29 januari een brief van ParkeerService. In de brief wordt de vergunninghouder geïnformeerd over de behandeling van de aanvraag, het eventueel gemaakte bezwaar of het omzetten van vergunning naar een ander product.

Verlengde aanvraagtermijn

Om de maatregelen te kunnen uitvoeren en vergunninghouders de gelegenheid te geven om hun vergunning aan te vragen wordt de aanvraagtermijn van de vergunning 2017 verlengd met één maand tot 1 maart 2017. In de periode van 1 februari 2017 tot 1 maart 2017 is de vergunning 2016 nog geldig.

Vragen of hulp nodig?

Bij ParkeerService is de klantbalie in januari en februari extra geopend om vergunninghouders te helpen bij hun aanvraag. Klanten kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond tot 20.00 uur terecht bij ParkeerService aan het Mallegatsplein 8 in Alkmaar. Meer informatie: www.parkeerservice.nl/alkmaar.