ALKMAAR - In de eerste helft van dit jaar zijn 111 speelplaatsen, 15 speelterreinen bij kinderdagverblijven en twee volkstuincomplexen in de gemeente Alkmaar onderzocht op lood in de bodem. Inmiddels is het rapport met resultaten binnen en daaruit blijkt dat alle onderzochte terreinen voldoen aan de adviesnorm van de GGD, op twee na: een speelterrein in West-Graftdijk en een volkstuin aan de Westdijk in Alkmaar. Gelukkig is er geen gevaar voor de gezondheid. Toch gaat de gemeente uit preventief oogpunt op beide plekken de grond vervangen door schone grond. Dit gebeurt in goed overleg met de betrokkenen.

Alle 130 onderzochte terreinen bevinden zich in de oude dorpskernen en in de binnenstad plus de vooroorlogse wijken daar omheen. Uit vooronderzoek bleek dat juist op deze plekken de kans aanwezig was op een (iets) te hoog loodgehalte. Het onderzoek, dat plaatsvond in nauwe samenwerking met de GGD, was preventief, met het oog op de gezondheid van vooral jonge kinderen.

Van alle onderzochte speelplekken was er één openbaar speelterrein met een (iets) te hoog loodgehalte. Dat is het zuidelijke deel van het speelterrein aan de Burgemeester Romijnstraat in West-Graftdijk. Verder is bij twee aangrenzende volkstuinen van ATV de Westdijk in Alkmaar een iets te hoog loodgehalte aangetroffen. In beide gevallen gaat het om een deel van de tuin.

Geen risico

Beide terreinen waar het loodgehalte net boven de norm was, zijn in eigendom van de gemeente. En hoewel er op beide terreinen op dit moment geen risico is dat jonge kinderen worden blootgesteld aan het aanwezige lood , gaat de gemeente (in overleg met de betrokkenen) de grond vervangen door schone grond.

Speelterrein wordt meteen vernieuwd

Het vervangen van de grond op het speelterrein in West-Graftdijk wordt gecombineerd met een opknapbeurt van het speelterrein. Stadswerk 072, die het speelterrein beheert, geeft aan dat de speeltoestellen op het terrein aan vervanging toe zijn en dat hier al budget voor beschikbaar is gesteld. De gemeente betrekt de omwonenden bij de hernieuwde invulling van het terrein. Tijdens de werkzaamheden wordt dan meteen dat deel van de grond waar lood is aangetroffen, vervangen door schone grond. De direct omwonenden van deze speelplaats hebben inmiddels een brief hierover ontvangen.

Let op lood

Omdat alleen voor de onderzochte (speel)terreinen het precieze loodgehalte is vastgesteld, blijft het advies voor bewoners van de onderzochte gebieden (paars op bijgesloten kaartje) om te blijven letten op lood. Zo is het bijvoorbeeld verstandig om in de paarse gebieden altijd de handen te wassen na het tuinieren of het spelen in de open grond. Dit is één van de gebruiksrichtlijnen die zijn opgesteld in samenspraak met de GGD. Deze zijn te vinden op alkmaar.nl/lood. Daar is ook de folder ‘Let op lood’ te downloaden. Let op: er is geen sprake van directe gezondheidsrisico’s. Het volgen van de richtlijnen is preventief.

Op de website alkmaar.nl/lood vindt u meer informatie plus de antwoorden op de meeste gestelde vragen over lood in de bodem.