ALKMAAR - In Alkmaar worden de komende jaren duizenden nieuwe woningen gebouwd. De gemeente moet daarbij ook rekening houden met mensen die afhankelijk zijn van andere woonvormen. Voorbeelden hiervan zijn mensen die zorg nodig hebben, arbeidsmigranten en statushouders. Ook voor de groep Alkmaarse woonwagenbewoners is de gemeente op zoek naar nieuwe locaties. Op basis van locatieonderzoek zijn nu vijf kansrijke locaties naar voren gekomen die de gemeente verder gaat onderzoeken en uitwerken.

Onderzoek is belangrijk omdat er een tekort is aan woonwagenstandplaatsen in Alkmaar. Alkmaarse woonwagenbewoners staan meer dan 20 jaar op een wachtlijst voor een eigen plek. De gemeente Alkmaar vindt het belangrijk om het landelijk beleid voor woonwagens te volgen. Het landelijk beleid geeft de woonwagenbewoners een plek om in hun eigen cultuur en in familieverband samen te wonen.

In Alkmaar zijn op korte termijn 31 standplaatsen nodig. Op de Vroonermeer-driehoek komen circa 10 nieuwe woonwagenstandplaatsen. Dit betekent dat de gemeente nog op zoek is naar locaties voor ten minste 21 standplaatsen.

De vijf locaties liggen aan de Herenweg, Stalpaertstraat, Saskerstraat, Over de Leij (Schermerhorn) en de Mondriaanlaan/Picassolaan. De locaties zijn kansrijk omdat de grond in gemeentelijk eigendom is en een nieuwe woonwagenlocatie er ruimtelijk goed is in te passen. De gemeente werkt de financiële en ruimtelijke consequenties de komende maanden uit. Daarna wordt een definitief locatiebesluit voorgelegd aan het bestuur. Omwonenden van de kansrijke locaties hebben een brief ontvangen met informatie over het onderzoek. In een later stadium kunnen omwonenden van een locatie meedenken over de inrichting van de locatie.